Logotype

OX2 och Ålandsbanken Fondbolag inleder samarbete kring havsbaserad vindkraft

november 25, 2021, 08:00
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 (publ) och Ålandsbanken Fondbolag Ab har tecknat en ömsesidig avsiktsförklaring (Memorandum of Understanding) avseende utveckling av det havsbaserade vindkraftsprojekt­et Noatun söder om Åland.

Samarbetet mellan OX2 och Ålandsbanken Fondbolag sker via ett samägt bolag där OX2 är utvecklare fram tills projekt­et färdigställts, och Ålandsbanken Fondbolag är en långsiktig delägare via en fond. Avsikten är att erbjuda investerare och allmänheten möjlighet att investera i projekt­et via fonder. En förutsättning är att nödvändiga tillstånd av Ålands landskapsregering för utveckling av den havsbaserade vindkraften erhålls och att projekt­et kan genomföras enligt plan.

Projekt­ Noatun är i en tidig projekt­fas och beräknas färdigställt bestå av cirka 250 vindkraftverk som ger 20 TWh per år vilket motsvarar årlig elförbrukning för omkring 4 miljoner hushåll. Noatunprojekt­et omfattar förutom en havsbaserad vindkraftspark inom den åländska havszonen en nätlösning för distribution av el till Åland, Sverige, Finland och Estland.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Ålandsbanken Fondbolag arbeta för Noatun. Projekt­et bidrar till att uppfylla Ålands, Finlands och Sveriges klimatmål samtidigt som det medför lokal nytta till Åland såsom arbetstillfällen, infrastruktur, utbildning med mera, säger Hillevi Priscar, landchef för OX2 Sverige.

Ålandsbanken Fondbolag lanserade år 2020 den första specialplaceringsfonden i Finland, som investerar i vindkraft och som är öppen för placeringar av allmänheten. Fonden har mottagits väl och är populär bland placerare. Ålandsbanken Fondbolag planerar nu att komplettera utbudet med fonder med inriktning mot havsbaseradvindkraft.

– Det unika med samarbetet mellan OX2 och Ålandsbanken Fondbolag är att vi avser erbjuda fonder till investerare i närområdet som är intresserade av storskalig havsbaserad vindkraft. Majoriteten av de vindkraftsparker som sålts i Finland i dagsläget har gått till utländska köpare, och därmed också den ekonomiska nyttan av vindkraftsproduktionen. Vårt koncept öppnar också för åländskt ägande av vindkraft inom den åländska havszonen. Genom detta kan åländska intressen långsiktigt få del av avkastningen av vindkraftsproduktionen. Den havsbaserade vindkraften innebär en betydande ekonomisk potential för Åland, säger Tom Pettersson, vd, Ålandsbanken Fondbolag Ab.

– I takt med att efterfrågan på el växer och kapacitetssituationen i både Finland och Sverige skärps är Ålands havsbaserade vindkraft ett mycket intressant projekt­ ur elmarknadens synvinkel, tillägger Juha Känkänen, placeringsdirektör, Ålandsbanken Fondbolag Ab.

För ytterligare information:

Hillevi Priscar, Country Manager Sverige, tel. +46 730 261 623, hillevi.priscar@ox2.com

Edvard Lind, Communications OX2, tel. +46 727 271 117 press@ox2.com

Tom Pettersson, vd, Ålandsbanken Fondbolag Ab, tfn +358 40 733 1119, tom.pettersson@alandsbanken.fi Juha Känkänen, Placeringsdirektör, Ålandsbanken Fondbolag Ab, tel. +358 40 348 5340 juha.kankanen@alandsbanken.fi