Logotype

Statsrådet beviljade ingen projektutvecklare av havsbaserad vindkraft nyttjanderätter i den ekonomiska zonen – OX2 kommer att fortsätta utvecklingen av projekt för havsbaserad vindkraft

maj 6, 2024, 15:00
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Statsrådet fattade vid sitt allmänna sammanträde 2.5.2024 ett negativt beslut (statsrådets beslut TEM/2024/44) om alla ansökningar om nyttjanderätt till havsbaserad vindkraft inom Finlands ekonomiska zon. Det negativa beslutet gäller också OX2:s ansökningar om nyttjanderätt till de havsbaserade vindkraftsprojekten Halla och Laine.

De havsbaserade vindkraftsprojekten Halla och Laine har utvecklats inom ramen för tillståndsramen i den gällande lagstiftningen sedan 2019. Statsrådet beviljade projekten forskningstillstånd i januari 2022 och nyttjanderätter söktes hos statsrådet i december 2022.

MKB-förfarandena för Halla och Laine är långt framskridna och kan slutföras under 2024. Statsrådets negativa beslut om nyttjanderätter inverkar på tidsplanen för genomförandet av projekten.

”Vårt mål var att producera el med havsbaserad vindkraft från och med 2030. Nu fördröjs projekten, men förhoppningsvis så lite som möjligt”, säger Janne Lamberg, affärsdirektör för havsbaserad vindkraft vid OX2 Finland.

Stamnätsbolaget Fingrid förutspår att den årliga elförbrukningen kommer att öka med cirka 60 procent till 130 TWh fram till 2030. Ny förnybar elproduktion i industriell storleksklass behövs för att svara mot den ökade förbrukningen.

Enligt regeringsprogrammet strävar Finland efter konkurrens­kraft genom havsbaserad vindkraft. En reform av lagstiftningen pågår. ”I beredningen av speciallagen om havsbaserad vindkraft står nu mycket på spel. Det ligger i allas intresse att det mångåriga projektutvecklings­arbetet utnyttjas”, säger Janne Lamberg.

OX2 äger de havsbaserade vindkraftsprojekten Halla, Laine och Tyrsky tillsammans med Ingka Investments, Ingka Groups investerings­avdelning och den största Ingka-återförsäljaren. Som en del av ett initiativ på 7,5 miljarder euro för att främja 100-procentig användning av förnybar energi inom och utanför värdekedjan, har Ingka Investments hittills investerat och bundit mer än 4 miljarder euro i projekt för förnybar energi.

Ytterligare information: Janne Lamberg, affärsdirektör för havsbaserad vindkraft, OX2 Finland, tfn +358 40 504 0396, janne.lamberg@ox2.com