Logotype

Utlåtandet för bedömningen av miljökonsekvenserna för den havsbaserade vindparken Laine är slutförd – projektet går nu vidare till nästa fas

december 28, 2022, 13:00
 Pressmeddelande

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett sitt utlåtande om programmet för bedömning av miljökonsekvenserna (MKB) för OX2:s havsbaserade vindkraftspark Laine som planerats i Bottniska viken. Härnäst kommer förfarandet för bedömning av projektets miljökonsekvenser att gå vidare till beskrivningsfasen.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Programmet för bedömning av miljökonsekvenserna för Laine, den havsbaserade vindkraftsparken som planeras i Bottniska viken, i Finlands ekonomiska zon, har nu behandlats. NTM-centralen i Södra Österbotten, som fungerar som kontaktmyndighet i MKB-förfarandet, har fått sitt utlåtande i ärendet färdigt.

”Det är mycket bra att myndigheternas utlåtande om Laines MKB-program är färdigt och att projektet kan gå vidare till nästa fas. Projektet har stor strategisk betydelse för Finlands el- och energisystem, till exempel möjliggör det en utsläppsfri elproduktion för industri och samhälle, och hjälper därmed till med att Finland uppnår sina nationella klimatmål. Laines havsbaserade vindkraftsprojekt främjar även förutsättningarna för den nya vätebaserade P2X-industrin i Finland, om vars relaterade investeringar man nyligen aviserat i till exempel Karleby. Vindkraft till havs är ett centralt sätt att öka Finlands egen elproduktion, och det är goda nyheter att de havsbaserade vindkraftsprojekten framskrider,” säger Janne Lamberg, affärsområdesdirektör för havsbaserad vindkraft vid OX2.

Förfarandet för en bedömning av miljökonsekvenserna är en del av projektets utvecklingsarbete och syftar till att säkerställa att sådana miljökonsekvenser som sannolikt är betydande identifieras, bedöms och beskrivs med tillräcklig precision. Under förfarandet hörs dessutom myndigheter och sådana parter som eventuellt kommer att beröras av projektet.

I uttalandet som NMT-centralen i Södra Österbotten utfärdat framgår att projektet i synnerhet ska uppmärksamma projektets effekter på vattenkvaliteten, undervattensnatur och -landskap samt projektets effekter på sjöfarten, särskilt vintertid. Enligt utlåtandet är det viktigt att uppmärksamma olika former för samverkan samt elöverföring.

”Vi jobbar tätt med myndigheterna för att bedöma projektets effekter och det ligger i allas intresse att miljöeffekterna bedöms noggrant och på ett omfattande sätt. OX2 har inrättat en särskild sjöfartsarbetsgrupp för projektet, med sjöfartsmyndigheter och andra aktörer inom sjöfarten som medlemmar. I arbetsgruppen letar vi efter de bästa sätten att matcha områdets sjöfart och havsbaserad vindkraft, säger Olli Takalammi från OX2, projektledare för det havsbaserade vindkraftsprojektet Laine.

Projektet omfattar som allra mest 150 vindkraftverk med en uppskattad årlig elproduktion om cirka 11 TWh. Det är mer än Olkiluoto 2 producerade under år 2020 (7,3 TWh). Den havsbaserade vindkraftsparken kommer att anslutas till Fingrids stamnät. Elen leds i land med hjälp av sjökablar och på fastlandet sker elöverföringen med jordkablar och luftledningar. Projektet undersöker också möjligheten till att producera vätgas i havsområdet.

I det följande skedet startar en beskrivningsfas för bedömningen av miljökonsekvenserna (MKB), i vilken man bedömer projektets miljökonsekvenser i detalj samtidigt som man gör kompletteringar på basis av givna utlåtanden och yttranden. Olika tillståndsförfaranden och undersökningar i anknytning till projektet kommer att pågå fram till slutet av år 2025. Bygget kan påbörjas i slutet av det pågående decenniet.

Uppgifter om OX2:s havsbaserade vindkraftsprojekt Laine:

• OX2 Finland Oy planerar ett havsbaserat vindkraftsprojekt i Bottniska viken, cirka 30 kilometer från fastlandet och 32 kilometer från Jakobstad. Avståndet till de närmaste öarna är 24 kilometer (Torsön).
• Området har en areal om ca 450 km2
• Man planerar att bygga ca 150 vindkraftverk med en maximal höjd ovanför havet om 270–370 meter och en enhetseffekt om cirka 15–25 MW.
• Vindkraftsparkens uppskattade årsproduktionen är ca 11 TWh

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Affärsområdesdirektör Janne Lamberg, OX2, tel. +358 405 040 396, janne.lamberg@ox2.com

Projektledare Olli Takalammi, OX2, tel. +358 400 913 788, olli.takalammi@ox2.com