Logotype

Utredning: De havsbaserade vindkraftsprojektens inverkan på landets ekonomi och sysselsättning är betydande – OX2:s havsbaserade vindkraftsprojekt har redan framskridit långt

maj 10, 2023, 10:00
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Havsbaserad vindkraft kan sysselsätta finländare med sammanlagt 148 000 årsverken och hämta in uppskattningsvis 3,2 miljarder i skattefördelar, framgår det av en färsk undersökning. Investerings­värdet för OX2:s havsbaserade vindkraftsprojekt i Finland är omkring 20 miljarder euro.

De havsbaserade vindkraftsprojekten har en avsevärd inverkan på ekonomin och sysselsättningen i Finland, framgår det i undersökningen som beställts av Finska Vindkraftföreningen (STY) och utförts av konsultbolaget för hållbar affärsverksamhet Gaia Consulting Oy.

Redan i flera års tid har man efterlyst nya industriella investeringar som skulle sätta fart på tillväxten av ekonomin och sysselsättningen. Den minskade nivån av utländska investeringar gäller hela Europa. Finland är trots allt nu i ett unikt läge då företag som producerar förnybar energi, i synnerhet de som producerar havsbaserad energi, har avancerat i sina planer.

För tillfället har Finland pågående havsbaserade vindkraftsprojekt som sammanlagt ska producera ca 33 gigawatt (GW). Enligt undersökningen skulle skattefördelarna som samlats in med fastighets- och samfundsskatter samt beskattningen av förvärvsarbete uppgå till uppskattningsvis 3,8 miljarder euro om 75 % av projekten förverkligas. Den finska staten har rätt att indriva skatter även inom den ekonomiska zonen. Om denna mängd projekt förverkligas skulle det innebära omkring 148 000 årsverken för Finland. Projekten som ännu är i planeringsstadiet kommer uppskattningsvis att förverkligas före år 2045.

OX2:s havsbaserade vindkraftsprojekt utgör en betydande del av de projekt som för närvarande pågår i Finland. De i Bottniska viken planerade vindparkerna Halla, Laine och Tyrsky hör till de största havsbaserade vindkraftsprojekten i Finland och de förväntas att bli färdigt vid årsskiftet 2030. Utöver dessa projekt framskrider även OX2:s havsbaserad vindkraftsprojekt Noatun North och Noatun South enligt samma tidtabell norr och söder om Åland. OX2:s projekt i Finland omfattar sammanlagt ungefär hälften av Finlands nuvarande kapacitet inom aktiva havsbaserad vindkraft.

”Potentialen för den finska havsbaserade vindkraften är enorm. Den havsbaserade vindkraften kompletterar den landbaserade vindkraften och kan producera el även då det inte blåser på land. Det är viktigt att Finlands verksamhetsmiljö är stabil och förutsägbar. Med hjälp av havsbaserad vindkraft kan vi producera en avsevärd mängd förnybar och prismässigt konkurrens­kraftig el, vilket förbättrar Finlands konkurrens­kraft och även möjliggör nya industriella investeringar i Finland. Bygget av projekten medför en sysselsättningseffekt som är avsevärd för regionen”, berättar OX2:s affärsområdesdirektör för havsvindkraft Janne Lamberg.

OX2:s vindkraftsprojekt Halla och Laine i Bottenviken har utvecklats under cirka fyra år och bedömningsförfarandet gällande deras miljöpåverkan har framskridit till en rapporteringsfas.

”För att projekten ska framskrida enligt en önskad tidtabell, är det nödvändigt att tillståndsförfarandet framskrider klart och tydligt samt i rask takt. Våra projekt har en avsevärd inverkan på Finlands elproduktion. Den sammanlagda produktionen vid bara Halla, Laine och Tyrsky skulle medföra 45 % mer elektricitet åt Finland i jämförelse med år 2020,” påpekar Lamberg.

Ladda ner utredningen här

Mer information:

OX2:s affärsområdesdirektör för havsvindkraft Janne Lamberg, OX2, tfn +358 405 040 396, janne.lamberg@ox2.com