Logotype

Vindparkerna i Märkenkall, Puutikankangas och Rustari som OX2 genomfört är färdiga

mars 30, 2023, 10:00
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Vindparkerna i Märkenkall, Puutikankangas och Rustari som genomförts av OX2, ett bolag inom förnybar energi, är färdiga. Vindparken i Märkenkall byggdes på ett område i Vasa och Korsholm, Puutikankangas i Sievi och Rustari vindpark i Kurikka. Vindparkerna omfattar sammanlagt 31 vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 170,5 megawatt.

Arbetet med att bygga vindparkerna inleddes 2021 när OX2 och Renewable Power Capital, en investerare som fokuserar på förnybar energi, avtalade om att bygga vindparker. Byggprojekt har pågått i cirka två år och har sysselsatt flera lokala företag till exempel inom schaktningsarbeten och tjänster på byggarbetsplatsen.

”Vi är mycket glada över att dessa tre projekt har färdigställts och överlåtits till kunden. Jag tackar projektteamet för ett väl utfört arbete och kunden för förtroendet. Från och med nu ser vi till att vindparkerna fungerar säkert och att elproduktionen är effektiv. Dessutom är vi även framöver huvudsamarbetspartner för de lokala markägarna, kommunerna och RPC ", säger Pasi Tammivaara, byggdirektör för OX2 i Finland.

Vindparkernas sammanlagda årliga energiproduktion är 590 GWh, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen i cirka 118 000 hushåll (5 000 kWh/hushåll). Kommunerna får i fastighetsskatteintäkter från vindparkerna totalt cirka en miljon euro per år.

”Det är viktigt för Korsholms kommun att delta i den gröna övergången. Vår kommun är bland de första som genomför en egen klimatstrategi, där en del av strategin är produktion av förnybar energi. Vindparken i Märkenkall spelar en mycket viktig roll i denna helhet ", säger Rurik Ahlberg, Korsholms kommundirektör.

OX2 beaktar i alla sina projekt skyddet av värdefulla naturobjekt och stärkandet av den biologiska mångfalden. I projektet i Märkenkall ändrades till exempel väglinjerna för att skydda en sällsynt växtart och i Sievi stärktes det lokala fiskbeståndet.

De färdiga vindparkerna har överlåtits till sin ägare, Renewable Power Capital. OX2 genomförde projekten som en nyckelfärdig lösning och sköter i fortsättningen vindparkernas ekonomi, optimering av produktionen samt den dagliga verksamheten och säkerheten.

OX2:s projektutvecklings­portfölj i Finland omfattar cirka 4 600 megawatt landbaserad vindkraft och 4 100 megawatt havsbaserad vindkraft. Bolaget bygger för närvarande 91 vindkraftverk runt om i Finland och svarar för den tekniska och ekonomiska förvaltningen av 150 producerande kraftverk. Ett av de projekt som håller på att byggas är Finlands största vindpark i Lestijärvi.

Uppgifter om vindparkerna:

Vindparken i Märkenkall, Korsholm och Vasa

  • 15 vindkraftverk, GE 158 5.5 MW, vilkas totalkapacitet är 82,5 megawatt och högsta höjd 240 meter
  • Infrastrukturarbeten: Suvic
  • Transformatorstationer: VEO
  • Transformatorer: Multirel/Koncar

Vindparken i Puutikankangas, Sievi

  • Åtta vindkraftverk, GE 158 5.5 MW, vilkas totalkapacitet är 44 megawatt och högsta höjd 240 meter
  • Infrastrukturarbeten: Suvic
  • Transformatorstationer: VEO

Vindparken i Rustari, Kurikka

  • Åtta vindkraftverk, GE 158 5.5 MW, vilkas totalkapacitet är 44 megawatt och högsta höjd 240 meter
  • Infrastrukturarbeten: Tallqvist
  • Transformatorstationer: VEO

Ytterligare information:

Pasi Tammivaara, byggdirektör för OX2 i Finland, tfn +358 40 803 3177, pasi.tammivaara@ox2.com

Rurik Ahlberg, Korsholms kommundirektör, tfn +358 40 594 7970, rurik.ahlberg@korsholm.fi