Logotype

Vårt sätt att agera

I våra projekt­ inom förnybar energi har vi ett nära samarbete med lokala intressentgrupper. På detta sätt hittar vi det bästa möjliga sättet att genomföra projekt­et. Vi samarbetar med markägarna under hela solparkens livscykel. Utöver markägarna är lokala invånare och sammanslutningar samt kommuner viktiga samarbetsparter för oss.

  • Vi bär ansvar för det lokala samhället från planeringsskedet till driftstagningen och beaktar naturens mångfald i våra projekt­.
  • Vi kommunicerar öppet om vår verksamhet och projekt­ets totala konsekvenser.
  • Vi för en aktiv dialog med markägarna, de kommunala beslutsfattarna och invånarna i området.
  • Vi lyssnar på de lokala invånarnas åsikter och vårt mål är att hitta de alternativ som är bäst för alla parter när projekt­en genomförs.
  • Vi anlitar i mån av möjlighet lokala tjänster och lokal arbetskraft.