Logotype

Vindkraft är en ren och modern energiform

Antti Korpela kör i sitt arbete runt om i Finland. Redan under en längre tid har han fäst uppmärksamhet vid vindkraftverk. Vita vindkraftverk har inte stört hans ögon, utan snarare intresserat honom. Vinden finns överallt! Kan vindkraftverk också passa in i hans hemtrakt?

Under de senaste åren har Antti börjat fundera allt mer på betydelsen av grön, självförsörjande energiproduktion för Finland. Detta har ökat hans intresse för vindkraft. Vinden har använts som energiform genom historien och är ett av de renaste sätten att producera energi. ”Det känns viktigt att vi kan lämna en hållbar och grönare värld åt våra barn”, sammanfattar Antti. ”I denna världspolitiska situation känns förnybar, inhemsk energi allt viktigare.”

Markägarna får regelbundna arrendeinkomster från vindkraftverk utan att förlora t.ex. inkomstflödet från skogsbruket. Utöver markhyran ger vindkraften också i större utsträckning livskraft i området. Den fastighetsskatt som betalas för kraftverk och projektets sysselsättande effekt medför inkomster för kommunen och kommuninvånarna.

”Vindkraftverkens ekonomiska nytta fördelar sig på hela kommunen, inte enbart till markägarna”, gläder sig Antti. ”Små orter behöver skatteintäkter, och alla arbetsplatser är viktiga på landsbygden. Vindkraften är en del av framtiden och en livskraftig landsbygd.”

Antti är ordförande för markägargruppen inom sitt område. På detta sätt har OX2:s verksamhet blivit bekant för honom. ”Samarbetet med OX2 har fungerat mycket bra.” OX2 kommunicerar öppet och tydligt, och avtalen är jämlika och rättvisa för alla markägare. Allt har gått som man kommit överens om och diskuterat om”, säger Antti. ”OX2 är en stor, tillförlitlig aktör med ett ansikte. Samarbetet underlättas av att OX2 deltar från början till slutet av vindparksprojekten.”

”OX2 är en stor, tillförlitlig aktör med ett ansikte. Samarbetet underlättas av att OX2 deltar från början till slutet av vindparksprojekten.”

Antti Korpela, markägare.