Logotype

Vindkraft är en långsiktig och stabil inkomstkälla som gynnar hela regionen

Reima Olli trivs med sin snöskoter på fjällen. När Reima vandrade i fjällen kom han också på tanken att utreda om hans och hans bekantas samfällda skog lämpar sig som vindkraftsområde. ”Vindkraftverk syns överallt, oberoende av om du på TV tittar på Formel 1-tävlingar eller om du annars rör dig ute i världen”, säger Reima. ”Jag fick en stark känsla av att vindkraften är en del av nutiden.”

Reima bläddrar i pappershögen framför sig. Han har gjort en utredning om vindkraftverkens ekonomiska konsekvenser och miljökonsekvenser för området och vill att besluten om vindkraftverk ska fattas utgående från fakta. ”Vi kan känna oro för vindkraft, om vi inte har tillräcklig kunskap om den”, funderar Reima. ”Till exempel renskötsel och vindkraftverk ryms båda bra inom samma område.”

Reima oroar sig för de små orternas livskraft och ser en möjlighet att liva upp landsbygden genom vindkraft: ”Små orter behöver stimulans: arbete åt invånarna och större efterfrågan på tjänster. Vindkraften är en långsiktig och stabil inkomstkälla som gynnar hela regionen.”

OX2 bygger de vägar som behövs för vindkraftverken och ansvarar för underhållet av dem. Vägar som används av alla ökar områdets tillgänglighet med tanke på skogsbruket och rekreationsanvändningen. ”Vägarna gör att skogar kan avverkas också under sommaren och ökar värdet på det omgivande trädbeståndet. Alla drar nytta av detta, eftersom vägarna underlättar tillträdet till närliggande sjöar, till bärplockning och jakt", räknar Reima upp fördelarna.

Reima har erfarenhet av uppgifter som ordförande för den samfällda skogen. Beslutet att börja samarbeta med OX2 har känts rätt: ”OX2 är en rakryggad partner, och det har varit lätt att med bolaget komma överens om och förhandla om allt. Avtalen är jämlika för alla markägare, och vindkraftverkets läge avgör inte hyresinkomsten. Därigenom förblir också byn samstämmig.”

”Jag gillar att naturen bevaras, men jag förstår att regionen och människorna måste ha inkomster. OX2 berättar öppet om hur bolaget strävar efter att skydda naturens mångfald i sina projekt. Det är bra att områdena alltid undersöks noggrant innan de byggs. Man kan till exempel undvika att bygga vid örnbon och andra värdefulla naturobjekt. Med vindkraft kan ekonomin och naturen växa sida vid sida.”

”OX2 är en rakryggad partner, och det har varit lätt att med bolaget komma överens om och förhandla om allt. Avtalen är jämlika för alla markägare, och vindkraftverkets läge avgör inte hyresinkomsten. Därigenom förblir också byn samstämmig.”

Reima Olli, markägare.