Logotype

Vårt sätt att agera

I våra projekt inom förnybar energi har vi ett nära samarbete med lokala intressentgrupper. På detta sätt hittar vi det bästa möjliga sättet att genomföra projektet. Vi samarbetar med markägarna under hela vindparkens livscykel. Utöver markägarna är lokala invånare och sammanslutningar samt kommuner viktiga samarbetsparter för oss.

  • Vi bär ansvar för det lokala samhället från planeringsskedet till driftstagningen och beaktar naturens mångfald i våra projekt.
  • Vi kommunicerar öppet om vår verksamhet och vindkraftens totala konsekvenser.
  • Vi för en aktiv dialog med markägarna, de kommunala beslutsfattarna och invånarna i området.
  • Vi lyssnar på de lokala invånarnas åsikter och vårt mål är att hitta de alternativ som är bäst för alla parter när projekten genomförs.
  • Vi anlitar i mån av möjlighet lokala tjänster och lokal arbetskraft.