Logotype

Landbaserad vindkraft

Halsua

Halso, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Halso
Produktion
650-1000 GWh

Om projekt­et

OX2 och Halsuan Tuulivoima Oy utvecklar i samarbete Halsua vindkraftsprojekt­. Projekt­et består av två projekt­områden, som är Honkakangas och Kannisto. Områdena ligger cirka 10–15 kilometer öster om Halsua centrum.

Projekt­et omfattar 36 vindkraft med en maxhöjd på 300 meter. Kommunfullmäktige i Halsua godkände delgeneralplanerna för Honkakangas och Kannisto i november 2021. Delgeneralplanerna har ännu inte vunnit laga kraft.

I projekt­et planeras dessutom en kraftledning på 400 kilovolt för överföring av el från vindparken. Förfarandet för bedömning av kraftledningsprojekt­ets miljökonsekvenser (MKB) har avslutats och kontaktmyndigheten har gett en motiverad slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen. Läs mer (på finska) på miljöförvaltningens webbplats.

Förfarandet för bedömning av vindparksprojekt­ets miljökonsekvenser (MKB) har genomförts 2015–2020. Materialet från utvärderingsförfarandet kan ses (på finska) här.

Vad händer härnäst?

Vindmätningarna i området har slutförtsd. Bygglov för vindkraftverk har beviljats. Målet är att byggandet av projekt­et ska kunna inledas 2025.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Halso
Antal turbiner
36
Höjd
300 m
Produktion
650-1000 GWh

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Halsua

Projekt­ledare
Heli Harjula

+358 40 668 2304
heli.harjula@​ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden
Jenna Aikio

+358 40 024 0160
jenna.aikio@​ox2.com

Tilaa hankkeen uutiskirje

Jos haluat saada ajankohtaista tietoa tuulivoimahankkeen etenemistä, voit liittyä hankkeen sähköpostilistalle. Listalle pääset liittymään alla olevasta linkistä.

Tilaa uutiskirje

Lue viimeisin uutiskirje