Logotype

Solenergi

Kantinkulma

S:t Mårten, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
S:t Mårten
Produktion
44 GWh
Kapacitet
40 MW

Om projekt­et

Solkraftsprojekt­et Kantinkulma finns i S:t Mårten i Egentliga Finland. Projekt­området omfattar 55 hektar.

Projekt­ets totala effekt uppskattas till 40 MW. När solparken är färdig beräknas den årliga energiproduktionen uppgå till 44 GWh, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen i cirka 9 000 hushåll (5 000 kWh/hushåll).

Vad händer härnäst?

Den tekniska planeringen av projekt­et har inletts. NTM-centralen i Egentliga Finland utfärdade sitt beslut om behovet av en miljökonsekvensbedömning (MKB) hösten 2023. Projekt­et kräver inte ett MKB-förfarande. Tillståndsprocessen för projekt­et pågår och beräknas vara färdig under 2024.

Målet är att ett investerings­beslut om byggandet av projekt­et ska fås före våren 2025 och att byggnadsarbetena ska kunna inledas samma år. Solparken beräknas inleda sin verksamhet 2026.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Solenergi
Fas
Planeringsfas
Plats
S:t Mårten
Produktion
44 GWh
Kapacitet
40 MW

Kysymyksiä ja vastauksia aurinkovoimasta

Mitä tarkoittaa teollisen mittakaavan aurinkovoimala? Mitä hyötyä suurista aurinkovoimahankkeista on? Mikä on aurinkovoimalan käyttöikä? Näihin ja moneen muuhun kysymykseen löydät vastaukset koostamastamme materiaalista.

Tutustu kysymyksiin ja vastauksiin

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Kantinkulma

Projekt­ledare
Hannes Ojala

+358 40 412 2328
hannes.ojala@​ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden
Jenna Aikio

+358 40 024 0160
jenna.aikio@​ox2.com

Tilaa hankkeen uutiskirje

Jos haluat saada ajankohtaista tietoa Kantinkulman aurinkovoimahankkeen etenemisestä, voit tilata hankkeen uutiskirjeen alla olevasta linkistä.

Tilaa uutiskirje

Lue viimeisin uutiskirje