Logotype

Landbaserad vindkraft

Kukonaho

Nivala, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Nivala

Om projekt­et

OX2 utvecklar i samarbete med TM Voima en vindkraftsprojekt­ i Kukonaho i Nivala. TM Voima är en lokal samarbetspartner i diskussioner med markägarna. OX2 ansvarar för ansökan om tillstånd för projekt­et, förvaltningen av avtalen, den tekniska planeringen, byggandet, avtal om elförsäljning samt finansieringen.

Projekt­et har en lagakraftvunnen delgeneralplan samt lagakraftvunna undantagstillstånd och bygglov som godkänts av Nivala stads tekniska nämndens tillståndsavdelning för fem vindkraftverk med en totalhöjd på högst 230 meter och vindkraftverkens sammanlagda effekt på högst 45 megawatt.

Avsikten är att vindparken ansluts till elnätet med en jordkabel som byggs på Elenias transformatorstation i Nivala. Vindmätningar utfördes i projekt­området år 2019-2020.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Nivala
Antal turbiner
5
Höjd
230 m

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Kukonaho

Projekt­ledare
Niklas Hokka

+358 50 597 7125
niklas.hokka@​ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden
Isra Alatalo

+358 40 770 9958
isra.alatalo@​ox2.com