Logotype

Landbaserad vindkraft

Pahkavaara

Utajärvi, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Utajärvi
Produktion
550 GWh

Om projekt­et

Pahkavaara vindkraftsprojekt­ finns i Utajärvi kommun i Norra Österbotten. Projekt­et omfattar högst 33 vindkraftverk, och avsikten är att vindparken ska anslutas till elnätet vid Fingrids station i Pyhänselkä, dit elen leds med en 400 kV luftledning.

Tornator, som också är en betydande markägare i regionen, har ansvarat för projekt­ets tidigare utvecklingsskeden. Utvecklingsansvaret för projekt­et överfördes till OX2 i slutet av 2020.

Inom ramen för projekt­et genomfördes ett förfarande för bedömning av miljökonsekvenserna (MKB) 2015–2017. Du kan läsa mer om utvärderingsförfarandets material här (på finska).

För projekt­et har det också utarbetats en delgeneralplan som godkändes av Utajärvi kommun i januari 2019. Delgeneralplanen är lagakraftvunnen.

Vad händer härnäst? 

Inom projekt­et förbereder man sig härnäst på byggbeslutet. 

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Utajärvi
Antal turbiner
33
Höjd
235 m
Produktion
550 GWh

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Pahkavaara

Projekt­ledare
Valtteri Paunonen

+358 40 755 2186
valtteri.paunonen@​ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden
Jaakko Moilanen

+358 44 283 4557
jaakko.moilanen@​ox2.com