Logotype

Solenergi

Palmusmäki

Loimaa, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Loimaa
Produktion
~ 118 GWh
Kapacitet
~ 130 MW

Om projekt­et

Solkraftsprojekt­et Palmusmäki finns i Metsämaa, Loimaa. Projekt­området omfattar ungefär 210 hektar.

Projekt­ets totala effekt uppskattas till 130 MW. När solparken är färdig beräknas den årliga energiproduktionen uppgå till 118 GWh, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen i cirka 23 600 hushåll (5 000 kWh/hushåll).

Vad händer härnäst?

Den tekniska planeringen av projekt­et har inletts. Inom projekt­ets influensområde utförs under 2024 en miljöutredning där projekt­ets konsekvenser för miljön kartläggs grundligt. I projekt­et genomförs vid behov också ett förfarande för miljökonsekvensbedömning (MKB). NTM-centralen ansvarar för behovsprövningen.

Målet är att investerings­beslutet om att bygga projekt­et ska fattas i början av 2027 och att byggarbetena ska kunna inledas samma år. Solparken beräknas inleda sin verksamhet 2028.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Solenergi
Fas
Planeringsfas
Plats
Loimaa
Produktion
~ 118 GWh
Kapacitet
~ 130 MW

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Palmusmäki

Projekt­ledare
Taru Rantaruoko

+358 40 484 3099
taru.rantaruoko@​ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden
Henna-Riikka Vuorinen

+358 44 364 5917
henna-riikka.vuorinen@​ox2.com

Tilaa hankkeen uutiskirje

Jos haluat saada ajankohtaista tietoa Palmusmäen aurinkovoimahankkeen etenemisestä, voit tilata hankkeen uutiskirjeen alla olevasta linkistä.

Tilaa uutiskirje

Lue viimeisin uutiskirje