Logotype

Solenergi

Palmusmäki

Loimaa, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Loimaa
Produktion
~ 118 GWh
Kapacitet
~ 130 MW

Om projekt­et

Solkraftsprojekt­et Palmusmäki finns i Metsämaa, Loimaa. Projekt­området omfattar ungefär 210 hektar.

Projekt­ets totala effekt uppskattas till 130 MW. När solparken är färdig beräknas den årliga energiproduktionen uppgå till 118 GWh, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen i cirka 23 600 hushåll (5 000 kWh/hushåll).

Vad händer härnäst?

Den tekniska planeringen av projekt­et pågår. Bland annat planeringen av solpanelernas placering, elektrifiering och vägnätet har främjats. För projekt­ets influensområde utarbetas under 2024 en miljöutredning där projekt­ets konsekvenser för miljön kartläggs grundligt.

I projekt­et genomförs vid behov också ett förfarande för miljökonsekvensbedömning (MKB). NTM-centralen svarar för behovsprövningen av förfarandet. Avsikten är att ansökan om MKB-behovsprövning ska lämnas in till NTM-centralen för bedömning i början av 2024.

Om MKB inte behöver tillämpas är målet att ansökan om avgörande av planeringsbehovet för projekt­et (STR) och ansökan om bygglov ska behandlas av Loimaa stad 2024.

Målet är att investerings­beslutet om att bygga projekt­et ska fattas i början av 2027 och att byggarbetena ska kunna inledas samma år. Solparken beräknas inleda sin verksamhet 2028.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Solenergi
Fas
Planeringsfas
Plats
Loimaa
Produktion
~ 118 GWh
Kapacitet
~ 130 MW

Kysymyksiä ja vastauksia aurinkovoimasta

Mitä tarkoittaa teollisen mittakaavan aurinkovoimala? Mitä hyötyä suurista aurinkovoimahankkeista on? Mikä on aurinkovoimalan käyttöikä? Näihin ja moneen muuhun kysymykseen löydät vastaukset koostamastamme materiaalista.

Tutustu kysymyksiin ja vastauksiin

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Palmusmäki

Projekt­ledare
Taru Rantaruoko

+358 40 484 3099
taru.rantaruoko@​ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden
Henna-Riikka Vuorinen

+358 44 364 5917
henna-riikka.vuorinen@​ox2.com

Tilaa hankkeen uutiskirje

Jos haluat saada ajankohtaista tietoa Palmusmäen aurinkovoimahankkeen etenemisestä, voit tilata hankkeen uutiskirjeen alla olevasta linkistä.

Tilaa uutiskirje

Lue viimeisin uutiskirje