Logotype

Solenergi

Pohjasuo

S:t Michel, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
S:t Michel
Produktion
77,5 GWh
Kapacitet
80 MW

Om projektet

Solkraftsprojektet Pohjasuo finns i S:t Michel i Södra Savolax. Projektområdet omfattar 94 hektar.

Projektets totala effekt uppskattas till 80 MW. När solparken är färdig beräknas den årliga energiproduktionen uppgå till 77,5 GWh, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen i cirka 15 500 hushåll (5 000 kWh/hushåll).

Vad händer härnäst?

Den tekniska planeringen av projektet har inletts. Inom projektets influensområde utförs under 2023 och 2024 en miljöutredning där projektets konsekvenser för miljön kartläggs grundligt. I projektet genomförs vid behov också ett förfarande för miljökonsekvensbedömning (MKB). NTM-centralen ansvarar för behovsprövningen.

Målet är att investerings­beslutet om att bygga projektet ska kunna fattas före utgången av 2026 och att byggarbetena ska kunna inledas samma år. Solparken beräknas inleda sin verksamhet 2029.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Solenergi
Fas
Planeringsfas
Plats
S:t Michel
Produktion
77,5 GWh
Kapacitet
80 MW

Kysymyksiä ja vastauksia aurinkovoimasta

Mitä tarkoittaa teollisen mittakaavan aurinkovoimala? Mitä hyötyä suurista aurinkovoimahankkeista on? Mikä on aurinkovoimalan käyttöikä? Näihin ja moneen muuhun kysymykseen löydät vastaukset koostamastamme materiaalista.

Tutustu kysymyksiin ja vastauksiin

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Pohjasuo

Projektledare
Saku-Matti Mäki

+358 40 752 7045
saku-matti.maki@​ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden
Isra Alatalo

+358 40 770 9958
isra.alatalo@​ox2.com