Logotype

Solenergi

Pohjasuo

S:t Michel, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
S:t Michel
Produktion
77,5 GWh
Kapacitet
80 MW

Om projekt­et

Solkraftsprojekt­et Pohjasuo finns i S:t Michel i Södra Savolax. Projekt­området omfattar 94 hektar.

Projekt­ets totala effekt uppskattas till 80 MW. När solparken är färdig beräknas den årliga energiproduktionen uppgå till 77,5 GWh, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen i cirka 15 500 hushåll (5 000 kWh/hushåll).

Vad händer härnäst?

Den tekniska planeringen av projekt­et har inletts. Inom projekt­ets influensområde utförs under 2023 och 2024 en miljöutredning där projekt­ets konsekvenser för miljön kartläggs grundligt. I projekt­et genomförs vid behov också ett förfarande för miljökonsekvensbedömning (MKB). NTM-centralen ansvarar för behovsprövningen.

Målet är att investerings­beslutet om att bygga projekt­et ska kunna fattas före utgången av 2026 och att byggarbetena ska kunna inledas samma år. Solparken beräknas inleda sin verksamhet 2029.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Solenergi
Fas
Planeringsfas
Plats
S:t Michel
Produktion
77,5 GWh
Kapacitet
80 MW

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Pohjasuo

Projekt­ledare
Tiina Rytkönen

+358 50 307 9235
tiina.rytkonen@​​ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden
Isra Alatalo

+358 40 770 9958
isra.alatalo@​ox2.com