Logotype

Landbaserad vindkraft

Pontema Länsi

Utajärvi, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Utajärvi

Om projektet

Vindkraftsprojektet i Pontema är beläget i Utajärvi kommun i Norra Österbotten.

OX2 deltar i projektets utvecklingsarbete tillsammans med Etha Wind och Taaleri Energia. Etha Wind är projektledare för tillståndsprojektet och ansvarar för de teknisk-ekonomiska utredningarna rörande projektet samt för hur tillståndsförfarandet framskrider. OX2 deltar i utvecklandet av den västra delen av Pontema och Taaleri Energia utvecklar den östra delen av projektet.

Projektet omfattar sammanlagt 51 vindkraftverk, av vilka cirka 30 är belägna på områdets västra sida. I södra delen av projektområdet planeras en transformatorstation genom vilken projektet ansluts till en kraftledning på 400 kV som byggs mellan Pahkavaara och Pyhäselkä. OX2 ansvarar för kraftledningsprojektet.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Utajärvi
Antal turbiner
30
Höjd
300 m

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Pontema Länsi

Projektledare
Vesa Miettunen

+358 40 672 7193
vesa.miettunen@​ox2.com