Logotype

Landbaserad vindkraft

Pontema Länsi

Utajärvi, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Utajärvi

Om projekt­et

Vindkraftsprojekt­et i Pontema är beläget i Utajärvi kommun i Norra Österbotten.

OX2 deltar i projekt­ets utvecklingsarbete tillsammans med Etha Wind och Taaleri Energia. Etha Wind är projekt­ledare för tillståndsprojekt­et och ansvarar för de teknisk-ekonomiska utredningarna rörande projekt­et samt för hur tillståndsförfarandet framskrider. OX2 deltar i utvecklandet av den västra delen av Pontema och Taaleri Energia utvecklar den östra delen av projekt­et.

Projekt­et omfattar sammanlagt 51 vindkraftverk, av vilka cirka 30 är belägna på områdets västra sida. I södra delen av projekt­området planeras en transformatorstation genom vilken projekt­et ansluts till en kraftledning på 400 kV som byggs mellan Pahkavaara och Pyhäselkä. OX2 ansvarar för kraftledningsprojekt­et.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Utajärvi
Antal turbiner
30
Höjd
300 m

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Pontema Länsi

Projekt­ledare
Vesa Miettunen

+358 40 672 7193
vesa.miettunen@​ox2.com