Logotype

Landbaserad vindkraft

Tornikangas

Utajärvi, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Utajärvi

Om projektet

Vindkraftsprojektet i Tornikangas är beläget i kommunen Utajärvi i Norra Österbotten. Projektområdet ligger i östra delen av Utajärvi, vid gränsen till Vaala. Avståndet till Utajärvi centrum är cirka 15 kilometer. Området används huvudsakligen för skogsbruk och på basis av preliminära utredningar lämpar sig området väl för vindkraftsproduktion.  

I projektet utreds möjligheten att på området bygga 24–44 vindkraftverk med en total höjd på högst 330 meter. Kraftverkens läge och antal kommer att preciseras i takt med att planeringen och tillståndsprocessen framskrider.  

Avsikten är att vindparken ska anslutas till 400 kV kraftledningen Pahkavaara–Pyhänselkä som planeras av OX2 och som löper cirka tre kilometer norr om projektområdet.  

Vad händer härnäst?

Förfarandet för bedömning av projektets miljökonsekvenser (MKB) och utarbetandet av delgeneralplanen har påbörjats hösten 2022. Vid förfarandet för miljökonsekvensbedömning bedöms projektets konsekvenser för miljön på ett övergripande sätt. Målet är att MKB-utredningarna ska bli klara i sluten av sommaren 2024 och att delgeneralplanen för projektet ska behandlas vid kommunens godkännandeförfarande vid årsskiftet mellan 2024 och 2025.

MKB-materialet finns tillgängligt på NTM-centralens webbplats (på finska) här. En deltagar- och utvärderingsplan för delgeneralplanen finns (på finska) här. Det kommer att ordnas offentliga tillställningar om projektet när planläggningen och MKB framskrider. Information om evenemangen ges separat. 

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Utajärvi
Antal turbiner
24-44
Höjd
330 m

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Tornikangas

Projektledare
Vesa Miettunen

+358 40 672 7193
vesa.miettunen@​ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden
Jenna Aikio

+358 40 024 0160
jenna.aikio@​ox2.com

Tilaa hankkeen uutiskirje

Jos haluat saada ajankohtaista tietoa Tornikankaan tuulivoimahankkeen etenemisestä, voit tilata hankkeen uutiskirjeen alla olevasta linkistä.

Tilaa uutiskirje

Lue viimeisin uutiskirje