Logotype

Landbaserad vindkraft

Tornikangas

Utajärvi, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Utajärvi

Om projekt­et

Vindkraftsprojekt­et i Tornikangas är beläget i kommunen Utajärvi i Norra Österbotten. Projekt­området ligger i östra delen av Utajärvi, vid gränsen till Vaala. Avståndet till Utajärvi centrum är cirka 15 kilometer. Området används huvudsakligen för skogsbruk och på basis av preliminära utredningar lämpar sig området väl för vindkraftsproduktion.  

I projekt­et utreds möjligheten att på området bygga 24–44 vindkraftverk med en total höjd på högst 330 meter. Kraftverkens läge och antal kommer att preciseras i takt med att planeringen och tillståndsprocessen framskrider.  

Förfarandet för bedömning av projekt­ets miljökonsekvenser (MKB) och utarbetandet av delgeneralplanen har påbörjats hösten 2022. Vid förfarandet för miljökonsekvensbedömning bedöms projekt­ets konsekvenser för miljön på ett övergripande sätt. Målet är att MKB-utredningarna ska bli klara i sluten av våren 2024 och att delgeneralplanen för projekt­et ska behandlas vid kommunens godkännandeförfarande i slutet av 2024. MKB-materialet finns tillgängligt på NTM-centralens webbplats (på finska) här. En deltagar- och utvärderingsplan för delgeneralplanen finns (på finska) här. 

Avsikten är att vindparken ska anslutas till 400 kV kraftledningen Pahkavaara–Pyhänselkä som planeras av OX2 och som löper cirka tre kilometer norr om projekt­området.  

Det kommer att ordnas offentliga tillställningar om projekt­et när planläggningen och MKB framskrider. Information om evenemangen ges separat. 

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Utajärvi
Antal turbiner
24-44
Höjd
330 m

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Tornikangas

Projekt­ledare
Vesa Miettunen

+358 40 672 7193
vesa.miettunen@​ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden
Antti Illikainen

+358 40 588 7266
antti.illikainen@​ox2.com

Tilaa hankkeen uutiskirje

Jos haluat saada ajankohtaista tietoa tuulivoimahankkeen etenemisestä, voit liittyä hankkeen sähköpostilistalle. Listalle pääset liittymään alla olevasta linkistä. 

Tilaa uutiskirje

Lue viimeisin uutiskirje