Logotype

Landbaserad vindkraft

Tuomiperä

Ylivieska, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Ylivieska

Om projekt­et

OX2 utvecklar i samarbete med TM Voima en vindkraftsetablering i Tuomiperä i Ylivieska. TM Voima är en lokal samarbetspartner i diskussioner med markägarna. OX2 ansvarar för ansökan om tillstånd för projekt­et, förvaltningen av avtalen, den tekniska planeringen, byggandet, avtal om elförsäljning samt finansieringen.

Projekt­et har en lagakraftvunnen delgeneralplan och undantagstillstånd för sju vindkraftverk med en totalhöjd på 230 meter. Nya bygglov för projekt­et har sökts under hösten 2023.

Avsikten är att vindparken ansluts till elnätet med en jordkabel som byggs på Fingrids transformatorstation i Uus-Nivala. Vindmätningar utfördes i projekt­området år 2019-2020.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Ylivieska
Antal turbiner
7
Höjd
240 m

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Tuomiperä

Projekt­ledare
Niklas Hokka

+358 50 597 7125
niklas.hokka@​ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden
Isra Alatalo

+358 40 770 9958
isra.alatalo@​ox2.com