Logotype

Landbaserad vindkraft

Ykspihlaja / Yxpila

Karleby, Finland

Fas
Driftsfas
Plats
Karleby
Driftstart
2018
Produktion
55 GWh

Om projektet

Yxpila (Ykspihlaja) vindpark med fyra vindkraftverk ligger i omedelbar närhet till Karleby hamn.

Projektet har anlagts på mark som ägs av Karleby stad och Boliden. Elanslutningen till elstationen som ägs av Kokkolan Energiaverkot har genomförts med jordkablar. Vindförhållandena i området hör till de gynnsammaste i Finland och vindparkens årsproduktion uppskattas uppgå till 55 GWh.

När vindparken hade färdigställts överläts den 2018 till Aquila Capital. OX2 lät uppföra vindparken och har också ansvarat för tillstånden. Nu sköter OX2 vindparkens dagliga övervakning och drift.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Driftsfas
Plats
Karleby
Antal turbiner
4
Höjd
220 m
Driftstart
2018
Produktion
55 GWh
Ägare
Aquila Capital
Leverantör
Nordex

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Ykspihlaja / Yxpila

Kommersiell förvaltning
Ilkka Vaaranen

+358 40 676 2711
ilkka.vaaranen@​ox2.com