Logotype

OX2 och Varberg Energi ingår samarbete om mer förnybar elproduktion i Halland

juni 24, 2024, 10:12
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 och Varberg Energi har signerat ett intentionsavtal om att Varberg Energi ska köpa förnybar el från den havsbaserade vindparken Galene, utanför Varberg, samt från OX2:s solprojekt i närområdet. På så sätt säkerställs ett betydande tillskott av förnybar energi till ett område med stor efterfrågan.

Det långsiktiga målet med avtalet är att parterna ska ingå ett PPA (Power Purchase Agreements) för den havsbaserade vindparken Galene, samt PPA för ett eller flera av OX2:s solprojekt i Halland. Havsbaserad vindkraft och solkraft kompletterar varandra då vindrika dagar och soliga dagar sällan inträffar samtidigt, vilket tillsammans med en batterilösning skapar en bra mix för en stabil elleverans.
 
- Det här samarbetet med Varberg Energi skapar bra förutsättningar för att bidra till omställningen av industrin på västkusten och för att säkra en pålitlig leverans av förnybar energi i regionen, säger Hillevi Priscar, landschef, OX2.
 
- Vi har många förfrågningar kopplat till förnybar energi. Större energianvändare vet att vi har mycket flexibilitet i vår portfölj och att vi kan leverera förnybar energi tillsammans med flexibla lösningar. Tillsammans med OX2 kan vi säkerställa att den förnybara energin också produceras i samma område som den används, säger Björn Sjöström, vd på Varberg Energi.


I maj förra året fick OX2 regeringens tillstånd för projekt Galene som består av upp till 21 vindkraftverk med en planerade produktionen som uppgår till cirka 1,7 TWh. Projektet jobbar nu för fullt mot målet att starta byggnationen under 2026 och färdigställa vindparken 2028/2029.