Logotype

Landbaserad vindkraft

Grubban

Härjedalen, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Härjedalen
Produktion
950-1200 GWh

Om projekt­et

OX2 har under mars 2022 lämnat in tillståndsansökan för att bygga en vindpark vid Grubban som ligger på gränsen mellan Ljusdals kommun, Gävleborgs län och Härjedalens kommun, Jämtlands län. Projekt­området är lokaliserat cirka fem mil nordväst om Ljusdal och cirka fem mil ostnordost om Sveg.

Sedan samrådet inleddes 2019 har arbete pågått med att utreda möjligheten att bygga vindkraft vid Grubban. Utredningar har gjorts bl.a. gällande naturvärden, fåglar, fladdermöss och arkeologiska lämningar. Slutsatserna från utredningarna har visat att den nordligaste delen av projekt­området inte är lämpligt att bygga vindkraft i. Detta har bl.a. lett till att antalet vindkraftverk minskats från 48 till 36.

Härjedalens kommun tillstyrkte projekt­et i juni 2022, däremot valde Ljusdals kommun att inte tillstyrka. Till följd av detta har antalet vindkraftverk minskats ner till totalt 28. I samband med inlämning av komplettering till länsstyrelsen har vissa delar av underlagsmaterialet samt MKB uppdaterats med de nya förutsättningarna.

Vad händer just nu?

Grubbans tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in till Länsstyrelsen Västernorrland, som handlägger ärendet för Jämtlands län.

För projekt­ Grubban har OX2 bestämt att 1 procent av bruttointäkten ska delas ut som bygdepeng till närliggande byar. Vi har dialog med närliggande byföreningar för att tillsammans med dem skapa en bra struktur kring bygdepengen.

Har du frågor om projekt­et är du varmt välkommen att kontakta OX2:s projekt­ledare Kristina Jämting, kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Samråd

De synpunkter som kom in under samrådsprocessen redovisas i samrådsredogörelsen och där finns även OX2:s svar och vidare hantering i projekt­et. Samrådsredogörelsen ingår som en bilaga till den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som tagits fram och båda dokumenten finns för nedladdning under Projekt­dokument längre ner på sidan.

Vissa bilagor till MKB är belagda med sekretess med hänvisning till personuppgifter och artskydd. I övrigt är hela tillståndsansökan en offentlig handling som kan begäras ut från länsstyrelsen i Västernorrland. Det går även bra att höra av sig till oss på OX2 om det finns intresse av att ta del av material utöver det som finns tillgängligt här.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Härjedalen
Antal turbiner
max 36
Höjd
280 m
Produktion
950-1200 GWh

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Grubban

Projekt­ledare
Kristina Jämting

+46 703 92 99 77
kristina.jamting@​ox2.com