Logotype
Ljungbyholm 2022

Landbaserad vindkraft

Karskruv

Uppvidinge, Sverige

Fas
Driftsfas
Plats
Uppvidinge
Driftstart
2023
Produktion
290 GWh

Om projektet

Vindpark Karskruv ligger i Uppvidinge kommun i den östra delen av Kronobergs län. Karskruv omfattar 20 vindkraftverk om totalt 86 MW installerad kapacitet, med en höjd om max 191 m från mark till rotorns högsta punkt. Elproduktionen från anläggningen beräknas till omkring 290 GWh (290 miljoner kWh) per år, vilket motsvarar elförbrukning för närmare 60 000 hushåll/år.

Vindparken överlämnades till ägarna Orrön i november 2023 och OX2 ansvarar för den tekniska och kommersiella förvaltningen.

Vid driftstörningar eller incidenter kontakta driftscentralen
+46 8 559 310 07
monitoring@ox2.com

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Driftsfas
Plats
Uppvidinge
Antal turbiner
20 V150
Höjd
191
Driftstart
2023
Produktion
290 GWh
Ägare
Orrön Energy
Leverantör
Vestas
Drivs av
OX2

Pilotprojekt Science Based Targets for Nature (SBTN)

Karskruvsprojektet har varit med i ett pilotprojekt tillsammans med Svensk Vindenergi med syfte att testa en ny metoden för att mäta påverkan på biologisk mångfald. Science-based targets for nature (SBTN) är ett ramverk för bolag som vill sätta vetenskapligt grundade mål för naturen. De första tre stegen i SBTN-ramverket släpptes 2023, och de två återstående stegen ska släppas senare.

Att följa utvecklingen och testa nya mätmetoder avseende påverkan på biologisk mångfald är en grund i att skapa trovärdighet och transparens kring arbetet med biologisk mångfald. Detta beskrivs vidare i OX2:s strategi för biologisk mångfald och är en förutsättning för att uppnå OX2:s långsiktiga mål om att utveckla naturpositiva sol- och vindkraftsparker till 2030.

Bevarande av biologisk mångfald i Karskruv och Marhult vindparker

I strävan efter att främja den biologiska mångfalden och bevara värdefulla naturområden har Karskruv och Marhult vindparker genomfört en rad åtgärder. Engagemanget sträcker sig från återskapande av betesmark till skapande av livsmiljöer för insekter och andra viktiga arter. Här är några av de viktiga åtgärderna som har genomförts för att skydda och främja den biologiska mångfalden i dessa områden.

Läs om projekten för biologisk mångfald i Karskruv och Marhult

Galleri

Foto: Göran Nilsson

Foto: Göran Nilsson

Foto: Göran Nilsson

Foto: Göran Nilsson

Foto: Göran Nilsson

Foto: Göran Nilsson

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Karskruv

Kommersiell förvaltning
Ida Bodin

+46 76 135 25 49
ida.bodin@​ox2.com