Logotype

Vindparkerna Karskruv och Marhult invigda

Det är säsong för invigning av vindparker! Nu har OX2:s två nya vindparker, Karskruv och Marhult, som ligger bredvid varandra i södra Sverige invigts. De invigdes bara dagar efter Klevberget i Sverige och några veckor efter Juniewicze i Polen. Tack alla för en fantastisk invigning, detta var ett exempel på samarbete när det är som bäst!

Vindparkerna är förstklassiga exempel på samarbete och leverans. Särskilt samarbetet med regionala nätoperatören E.ON, nationella nätoperatören och andra vindkraftsutvecklare i området för att bygga den nya stamnätsstationen var framgångsrikt och banade även väg för OX2:s batterilagringsprojekt Bredhälla i närheten av vindparkerna.

 

Intressant fakta: Detta var ett viktigt energiproduktionsområde redan på 1600-talet och försörjde den lokala järnindustrin. Detta upptäckte vi under byggnationen när vi fann rester från kolproduktion. Tillsammans med det regionala museet genomförde vi arkeologiska utgrävningar i området för att bidra till den historiska kunskapen.

Läs mer om utgrävningarna här

 

Lars Bryngelsson, förvaltningsansvarig inom OX2, betonade i sitt tal att vi nu befinner oss i en ny era vad gäller industrihistoria med det stora skiftet till förnybar energi och att dessa två vindparker gör en betydande insats genom att leverera 15 procent av regionens elektricitet. Han lyfte också fram det omfattande samarbetet mellan lokala entreprenörer, markägare, organisationer och kommunen för att leverera de två projekten. De stolta ägarna Orrön Energy och Octopus Energy Generation deltog också i firandet tillsammans med hela teamet från OX2.

Vindparkernas bidrag till lokalsamhället

Invigningen av vindparkerna Karskruv och Marhult representerar mer än bara en ökning av regionens förnybara energiproduktion. Vindparkerna har också bidragit till ekonomisk tillväxt, kulturellt bevarande och miljöförbättringar, vilket ger en positiv inverkan på lokalsamhället på flera sätt:

 

Bygdepeng

En bygdepeng på 10.000 kr per turbin och år, d v s 270.000 kr per år kommer att betalas ut till det lokala föreningslivet.

Ekonomisk tillväxt

Lokala entreprenörer har varit involverade i byggnationen av vindparkerna, vilket har skapat arbetstillfällen och bidragit till den lokala ekonomin.

Markägare har också fått ekonomiska fördelar genom arrendeavtal för marken där vindkraftverken är placerade.

Arbetstillfällen

Nya arbetstillfällen har skapats lokalt, under byggnation, men framför allt framåt inom service och underhåll av vindparkerna. Andra aktörer som t ex SR Energy har också byggt eller bygger vindparker i detta område och Vestas har etablerat ett servicekontor i Åseda, vilket ger goda förutsättningar till långvariga anställningar som t ex servicetekniker.

 

Utbildning

Tack vare den stora etableringen av vindparker i området startade Lernia 2023 en halvårig yrkesutbildning till vindkrafttekniker i kommunen.

 

Kulturellt och historiskt bevarande

De arkeologiska utgrävningarna i samband med byggnationen har gett nya insikter i regionens historiska betydelse, särskilt kopplat till 1600-talets järnindustri. Detta har berikat den lokala kulturhistorien och gett invånarna en starkare koppling till sitt arv.

 

Miljömässiga fördelar

Vindkraftverken bidrar till en minskning av koldioxidutsläpp på 228 000 ton, motsvarande 2,7 procent av utsläppen från Sveriges personbilar, vilket är en viktig del i övergången till ett mer hållbart samhälle.

Genom att producera 15 procent av regionens elektricitet från förnybara källor, minskar beroendet av fossila bränslen och förbättrar energisäkerheten.

 

Biologisk mångfald

I strävan efter att främja den biologiska mångfalden och bevara värdefulla naturområden har Karskruv och Marhult vindparker genomfört en rad åtgärder. Engagemanget sträcker sig från återskapande av betesmark till skapande av livsmiljöer för insekter och andra viktiga arter. Här är några av de viktiga åtgärderna som har genomförts för att skydda och främja den biologiska mångfalden i dessa områden.

Läs om projekten för biologisk mångfald i Karskruv och Marhult