Logotype

Invigning av Klevbergets vindpark i Ånge

Klevbergets vindpark i Ånge kommun är invigd. Klevberget består av 24 vindkraftverk med en total installerad effekt på 145 MW. Vindparken är ett bra exempel på hur lokala krafter kan ge ett stort bidrag till den gröna omställningen. 

Projektet med de 24 vindkraftverken startades av lokala markägare redan 2009, och har senare förvärvats och byggts av OX2 för att överlämnas till ägaren Renewable Power Capital (RPC). Vindparken togs i drift i november 2023 och bidrar med en betydande mängd el från förnybar energi till regionen. OX2 ansvarar för den tekniska och kommersiella förvaltningen.

Samarbetet med markägarna, kommunen och lokala intressenter har varit avgörande för att förverkliga detta projekt på kort tid.

»Två saker summerar Klevberget: samarbete och framtidstro. Markägarna har gjort ett anmärkningsvärt arbete under många år för att få vindparken till där den är idag, och jag är lika imponerad av kommunens vision för förnybar energi som en nyckelfaktor för Ånges framtid«, säger Hillevi Priscar, landschef för OX2 Sverige.

Christina Rylander Bergqvist representerar markägarna (30 markägare och 26 fastigheter) som drivit processen från vindmätningar 2009, via 54 (!) samråd till en vindpark i full produktion 2024:
 
»Jag är glad! Både för min egen, men framförallt för alla markägares, del. Jag och samtliga markägare är mycket stolta över vår sammanhållning, vår framsynthet och vårt mod. Vi har gjort detta själva med egna pengar och egen tid, utan stöd från kommunen, länsttyrelsen eller andra bidragsgivare. Vår uthållighet och vårt samarbete har varit nyckeln till vår framgång. Strategin att involvera näringslivet och företagen i ett mycket tidigt skede har varit avgörande för ett lyckat resultat – utveckling av både människor och bygden vi bor i.«

Insatser för en levande Alderängså

I samband med byggnationen av Klevberget har OX2 genomfört åtgärder för att öka den biologiska mångfalden kring Alderängsån. Dels har våtmarkerna runt ån återställts, dels har den viktiga flodpärlmusslan återetablerats. Dessa insatser stabiliserar åns flöden och förhindrar både översvämningar och uttorkning, vilket skapar en mer gynnsam miljö för flodpärlmusslan som spelar en avgörande roll i näringskedjan. När flodpärlmusslan återvänder, förbättras också förutsättningarna för andra arter, såsom öring. Det kan ta fem till sex år innan vi ser resultat av återetableringen, men förhoppningen är att ån då kommer att vara mer livskraftig än idag. Läs intervjun med Andreas Karlberg, projektledare för fiskevård på Sportfiskarna.

Läs intervjun med Andreas Karlberg, projektledare fiskevård på Sportfiskarna


Tack alla i Ånge kommun och övriga inblandade som medverkat till ett fantastiskt projekt och en fin invigning!