Klevberget

Ånge kommun, Sverige

Fas
Byggnationsfas
Plats
Ånge kommun
Driftstart
2023
Produktion
455 GWh

Om projektet

Den planerade vindparken Klevberget ligger strax söder om Fränsta och Ljungaverk i Ånge kommun, Västernorrlands län. Klevberget omfattar 24 vindkraftverk med en total installerad effekt om 145 MW. Vindkraftverken levereras av General Electrics och är 200 meter höga från marken till rotorns högsta punkt.

Byggnationen av vindpark Klevberget startade i februari 2022. Under hösten 2022 färdigställdes fundament och vägar. I januari 2023 kommer de första leveranserna av vindkraftverkens delar och installationen påbörjas senare delen av februari. Monteringen och installationen av vindkraftverken förväntas pågå under större delen av 2023. I november driftsätts parken och börjar leverera el.

Renewable Power Capital (RPC) har genom ett avtal med OX2 förvärvat projektet. OX2 ansvarar för byggfasen och senare den tekniska och kommersiella driften. Kontaktuppgifter till oss finner ni längst ned på denna sida. Mer information om försäljningen av projektet finns att läsa i det här pressmedelandet:

Pressmeddelande OX2 Klevberget

Klevbergets nyhetsbrev

Maila klevberget@ox2.com och märk mailet med nyhetsbev så skriver vi upp er på listan för nyhetsbrev för Klevberget.

Anmälan nyhetsbrev

Öppet hus 

Vi har öppet hus varje tisdag 16-18 på Treklövern.
Torps-Viken 193, 841 73 Fränsta.

Hitta hit

Informationsmöte 23 januari 2023

Vi bjuder in till ett öppet informationsmöte för att berätta om det fortsatta arbetet i parken och hur det kan påverka närboende. Det finns möjlighet att ställa frågor och pratat med ansvariga för projektet. Med på mötet finns representanter från OX2, General Electrics, samt ägaren RPC.

Datum: 23 januari

Tid: 18.00-19.30

Plats: Folkets hus Ljungaverk

Anmälan senast 20 januari till marit.izzo@ox2.com

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Byggnationsfas
Plats
Ånge kommun
Antal turbiner
24
Höjd
200 meter
Driftstart
2023
Produktion
455 GWh
Ägare
Renewable Power Capital Ltd.
Leverantör
GE

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Klevberget

Projektledare
Robert Brockne

+46 722 15 51 54
robert.brockne@​ox2.com

Platschef
Stefan Björnson

+46707708520
stefan.bjornson@​ox2.com

Tilllstånd och kommunikation
Märit Izzo

+46738059354
marit.izzo@​ox2.com