Logotype

Landbaserad vindkraft

Marhult

Uppvidinge, Sverige

Fas
Driftsfas
Plats
Uppvidinge
Driftstart
2023
Produktion
90 GWh
Kapacitet
31 MW

Om projekt­et

Vindpark Marhult ligger i Uppvidinge kommun i den östra delen av Kronobergs län. Vindparken är belägen strax söder om vindpark Karskruv. Marhult omfattar 7 vindkraftverk om totalt 31 MW installerad effekt, med en höjd om max 185 meter från mark till rotorns högsta punkt. Elproduktionen från anläggningen beräknas till omkring 90 GWh per år, vilket motsvarar elförbrukning för närmare 18.000 hushåll/år.

Vindparken överlämnades till ägarna Octopus Renewables i december 2023 och OX2 ansvarar för den tekniska och kommersiella förvaltningen.

Vid driftstörningar eller incidenter kontakta driftscentralen
+46 8 559 310 07
monitoring@ox2.com

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Driftsfas
Plats
Uppvidinge
Antal turbiner
7 x V150
Höjd
185
Driftstart
2023
Produktion
90 GWh
Kapacitet
31 MW
Ägare
Octopus Renewables
Leverantör
Vestas

Bevarande av biologisk mångfald i Karskruv och Marhult vindparker

I strävan efter att främja den biologiska mångfalden och bevara värdefulla naturområden har Karskruv och Marhult vindparker genomfört en rad åtgärder. Engagemanget sträcker sig från återskapande av betesmark till skapande av livsmiljöer för insekter och andra viktiga arter. Här är några av de viktiga åtgärderna som har genomförts för att skydda och främja den biologiska mångfalden i dessa områden.

Läs om projekt­en för biologisk mångfald i Karskruv och Marhult

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Marhult

Kommersiell förvaltning
Ida Bodin

+46 76 135 25 49
ida.bodin@​ox2.com