Logotype

Landbaserad vindkraft

Marhult

Uppvidinge, Sverige

Fas
Byggnationsfas
Plats
Uppvidinge
Driftstart
2023
Produktion
90 GWh
Kapacitet
31 MW

Om projekt­et

Vindpark Marhult ligger i Uppvidinge kommun i den östra delen av Kronobergs län. Projekt­området för vindpark Marhult är beläget strax söder om projekt­området för vindpark Karskruv. Vindpark Marhult omfattar 7 vindkraftverk om totalt 31 MW installerad effekt, med en höjd om max 185 meter från mark till rotorns högsta punkt. Elproduktionen från anläggningen beräknas till omkring 90 GWh per år, vilket motsvarar elförbrukning för närmare 18.000 hushåll/år.

Vad händer just nu?

Monteringen av vindkraftverken är nu avslutad och vi ligger i linje med tidsplanen. Provdrift av turbinerna pågår och byggfasen av projekt­et kommer slutföras som planerat innan årsskiftet.

Octopus Renewables

I pressmeddelandet via länken nedan kan du läsa mer om försäljningen av vindpark Marhut och dess ägare.

Läs relaterat pressmeddelande

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Byggnationsfas
Plats
Uppvidinge
Antal turbiner
7 x V150
Höjd
185
Driftstart
2023
Produktion
90 GWh
Kapacitet
31 MW
Ägare
Octopus Renewables
Leverantör
Vestas

Tillgänglighet och säkerhet

Under projekt­ets byggtid kommer området att vara en byggarbetsplats. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att vistas i närheten av pågående arbete, till exempel kommer sprängning att utföras i området. Skyltar med information och regler för byggarbetsplatsen kommer att finnas vid infarterna till området. Om ni är osäkra på var arbete pågår går det bra att kontakta oss och fråga.

Vi är tacksamma om ni minimerar ert nyttjande av området och vägarna i närheten av projekt­området under byggperioden. Om ni planerar avverkning som kan påverka oss vill vi att ni tar kontakt för samordning.

Samarbetspartners

Vår kontrakterade anläggningsentreprenör är Kanonaden Entreprenad AB och vindkraftverken kommer att levereras av Vestas.

I projekt­et kommer vi och våra huvudentreprenörer behöva hjälp av lokala krafter. Det kan röra sig om allt från städning, catering och logi till däckreparationer och entreprenadmaskiner. Om ni är intresserade av att hjälpa till får ni gärna skicka information via e-post till oss. Vår ambition är att samla allt i en lista som vi delar med våra huvudentreprenörer.

Observera att OX2 inte kan påverka val av underentreprenörer, men vi hjälper mer än gärna till att förmedla kontakt och sprida information så att så många lokala entreprenörer som möjligt kan bli involverade i projekt­et.

Vindparken kommer att anslutas till E.ON:s nya transformatorstation i nordöstra delen av vindpark Karskruvs projekt­område via markförlagda kablar från vindkraftverken.

Bygdepeng

Bygdepengen på totalt 70.000 kr/år kommer att betalas ut i enlighet med ett avtal som upprättas med några lokala föreningar som har möjlighet att tillsätta styrelserepresentanter. Pengarna ska användas till främjande av projekt­ eller gemensamma anläggningar som är positiva för utvecklingen i bygden.

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Marhult

Projekt­ledare
Johan Höök

+46 70 623 69 90
johan.hook@​ox2.com

Platschef
Christer Hjälmefjord

+46 767 69 92 32
christer.hjalmefjord@​ox2.com

Tilllstånd och kommunikation
Lovisa Håkansson

+46 73 085 84 68
lovisa.hakansson@​ox2.com