Logotype

Energilagring

Uusnivala

Nivala, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Nivala
Kapacitet
50 MW

Om projektet

Energilagring har en viktig roll för tillväxten inom solenergi och vindkraft. För närvarande fokuserar vi på OX2 på att utveckla både separata energilagringssystem och system som är kopplade till solenergi- eller vindkraftsprojekt. 

Vi planerar ett ellager i anslutning till elstationen i Uusnivala som finns i Nivala. Ellagret består av batterier som utnyttjar litiumjonteknik och deras uppskattade kapacitet är cirka 50 MW. Projektet beräknas vara färdigställd i 2024.

Avsikten är att ellagret i första hand ska fungera på reserv- och reglerkraftsmarknaden och säkerställa funktionssäkerheten i det finska elsystemet.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Energilagring
Fas
Planeringsfas
Plats
Nivala
Kapacitet
50 MW

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Uusnivala

Projektledare
Tiina Rytkönen

+358 50 307 9235
tiina.rytkonen@​​ox2.com