OX2 rakentaa Pohjoismaiden suurimman markkinaehtoisesti toteutettavan tuulipuiston

OX2 allekirjoitti lokakuussa 2018 IKEA Suomen kanssa sopimuksen neljän tuulipuiston (107,4 MW) eli yhteensä 25 tuulivoimalan rakentamisesta Suomeen. Hanke on saanut nimekseen Castle ja siitä tulee tähän mennessä Pohjoismaiden suurin markkinaehtoisesti toteutettu tuulivoimahanke. Ingka-konserniin kuuluva IKEA Suomi rahoittaa rakentamisen ja ostaa tuulipuistot, kun ne otetaan käyttöön vuoden 2020 alussa.


Hankkeeseen sisältyvät Långmossan ja Ribäckenin tuulipuistot Maalahdessa Pohjanmaalla, Ponsivuoren tuulipuisto Kurikassa Etelä-Pohjanmaalla ja Verhonkulman tuulipuisto Marttilassa Varsinais-Suomessa.


Pohjoismaiden suurin ilman valtionapua rakennettu tuulivoimahanke myytiin IKEAlle

OX2 rakentaa Pohjoismaiden suurimman markkinaehtoisesti toteutettavan tuulipuiston

Pohjoismaiden suurin ilman valtionapua rakennettu tuulivoimahanke myytiin IKEAlle

OX2 allekirjoitti lokakuussa 2018 IKEA Suomen kanssa sopimuksen neljän tuulipuiston (107,4 MW) eli yhteensä 25 tuulivoimalan rakentamisesta Suomeen. Hanke on saanut nimekseen Castle ja siitä tulee tähän mennessä Pohjoismaiden suurin markkinaehtoisesti toteutettu tuulivoimahanke. Ingka-konserniin kuuluva IKEA Suomi rahoittaa rakentamisen ja ostaa tuulipuistot, kun ne otetaan käyttöön vuoden 2020 alussa.


Hankkeeseen sisältyvät Långmossan ja Ribäckenin tuulipuistot Maalahdessa Pohjanmaalla, Ponsivuoren tuulipuisto Kurikassa Etelä-Pohjanmaalla ja Verhonkulman tuulipuisto Marttilassa Varsinais-Suomessa.


OX2 on tuulipuistojen nykyinen omistaja ja vastaa hankkeen kokonaisurakasta rakennustöiden aikana. OX2 vastaa myös tuulipuistojen teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista sen jälkeen, kun ne otetaan käyttöön vuoden 2020 alussa. Tuulipuistojen kokonaistuotannon arvioidaan yltävän noin 380 GWh:iin vuodessa. Voimaloiksi on valittu Nordex N149 4,0–4,5 MW turbiinit, joiden kokonaiskorkeus vaihtelee 200:sta 230 metriin.

OX2 on tätä ennen myynyt IKEAlle neljä tuulipuistoa, joista kolme on Ruotsissa ja yksi Suomessa. Niistä ensimmäinen valmistui vuonna 2011 ja viimeisin, Kemiin rakennettu Ajoksen tuulipuisto, vuonna 2017. OX2 hallinnoi kaikkia näitä tuulipuistoja ja nyt myös IKEAn Liettuassa omistaman tuulipuiston hallinnointi on uskottu OX2:lle.

OX2 on tuulipuistojen nykyinen omistaja ja vastaa hankkeen kokonaisurakasta rakennustöiden aikana. OX2 vastaa myös tuulipuistojen teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista sen jälkeen, kun ne otetaan käyttöön vuoden 2020 alussa. Tuulipuistojen kokonaistuotannon arvioidaan yltävän noin 380 GWh:iin vuodessa. Voimaloiksi on valittu Nordex N149 4,0–4,5 MW turbiinit, joiden kokonaiskorkeus vaihtelee 200:sta 230 metriin.

OX2 on tätä ennen myynyt IKEAlle neljä tuulipuistoa, joista kolme on Ruotsissa ja yksi Suomessa. Niistä ensimmäinen valmistui vuonna 2011 ja viimeisin, Kemiin rakennettu Ajoksen tuulipuisto, vuonna 2017. OX2 hallinnoi kaikkia näitä tuulipuistoja ja nyt myös IKEAn Liettuassa omistaman tuulipuiston hallinnointi on uskottu OX2:lle.