186 avtal

Fundamentet till varje vindkraftsprojekt är arrendeavtal med markägare. OX2 utvecklar projekt tillsammans med både privata och kommersiella markägare och har 186 aktiva arrendeavtal i Sverige.

45 tillstånd

Att erhålla miljötillstånd för att uppföra en vindpark är en lång och krävande process där alla krav i miljöbalken måste uppfyllas. Med erfarenhet från 45 lagakraftsvunna tillstånd ligger OX2 i framkant gällande miljöfrågor och andra intressen vid en vindkraftsetablering.

2,2 MSEK

Bygdepengen är ett sätt för OX2 och vindparkens ägare att skapa lokal nytta genom att dela med sig av värdet som produktionen skapar. Inte minst som ett tack för att bygden ställt upp som värdar. Under 2019 uppgick utbetalade bygdemedel till 2,2 MSEK.

Brännliden vindpark

Byggnationen av Brännliden vindpark (42 MW) pågår i Skellefteå kommun. Parken beräknas vara färdigbyggd i slutet av 2019. Därefter förväntas parken producera i genomsnitt ca 160 GWh per år.

Brännliden projektsida

Brännliden vindpark (42 MW) byggs under 2019.

Lehtirova vindpark

I december 2018 överlämnades Lehtirova vindpark (148 MW) enligt plan till köparen Aquila Capital. Anläggningen byggstartades hösten 2016 och byggdes som totalentreprenad. OX2 kommer fortsatt att ansvara för teknisk och kommersiell förvaltning av parken. Ett tioårigt PPA-kontrakt (Power Purchase Agreement) är tecknat med Google avseeende köp av el från Lehtirova vindpark.

Lehtirova projektsida

Montering av vindkraftverk vid Lehtirova vindpark (148 MW).