186 avtal

Fundamentet till varje vindkraftsprojekt är arrendeavtal med markägare. OX2 utvecklar projekt tillsammans med både privata och kommersiella markägare och har 186 aktiva arrendeavtal i Sverige.

45 tillstånd

Att erhålla miljötillstånd för att uppföra en vindpark är en lång och krävande process där alla krav i miljöbalken måste uppfyllas. Med erfarenhet från 45 lagakraftsvunna tillstånd ligger OX2 i framkant gällande miljöfrågor och andra intressen vid en vindkraftsetablering.

2,2 MSEK

Bygdepengen är ett sätt för OX2 och vindparkens ägare att skapa lokal nytta genom att dela med sig av värdet som produktionen skapar. Inte minst som ett tack för att bygden ställt upp som värdar. Under 2019 uppgick utbetalade bygdemedel till 2,2 MSEK.

Ljungbyholm

Vindparken Ljungbyholm ligger cirka 17 km väster om Kalmar i Kalmar kommun. Anläggningen kommer att bestå av 12 vindkraftverk med en totalhöjd om 200 meter (från mark till rotorns högsta punk...

Read More

Lehtirova

Lehtirova vindpark ligger på gränsen mellan Gällivare och Pajala kommuner i Norrbottens län. Anläggningen är fördelad på tre delområden och ligger i området mellan byarna Ullatti och Komp...

Read More