Logotype

Vår strategi

OX2 accelererar omställningen till förnybar energi. Vi gör det genom att vara verksamma inom hela värdekedjan, från projekt­utveckling till byggnation, leverans och förvaltning av energilösningar.

Vi är aktiva inom vindkraft, solenergi och ny teknik, till exempel energilagring och vätgas, samt inom teknisk och kommersiell förvaltning av våra kunders tillgångar.

OX2:s strategi bygger på tre pelare:

1. Stärka vår ledande position inom befintliga marknader och produkter

Vi ser betydande tillväxtmöjligheter på alla våra befintliga marknader.

Vårt fokus på de befintliga marknaderna är att expandera vår projekt­portfölj genom nya projekt­ och förvärv. Vi kommer också att expandera vår närvaro inom befintliga teknologier och stärka våra lokala organisationer och lokala relationer till affärspartners, kunder, markägare och andra lokala intressenter.

2. Expandera på nya marknader och inom ny teknik

Geografisk och teknisk expansion och diversifiering är den andra pelaren i v tillväxtstrategi.

Geografiskt expanderar vi till marknader som behöver diversifiera sin energimix och som kännetecknas av förutsägbarhet.

Vi påskyndar investeringarna i ny teknik, till exempel havsbaserad vind- och solkraft, samt utforskar ny kompletterande teknik, bland annat vätgas och energilagring. Vätgas och energilagring är avgörande för att kunna fasa ut fossila bränslen.

3. Bedriva verksamheten effektivt och leda hållbarhets­utvecklingen

Hållbarhet genomsyrar allt vi gör. Det är själva grunden för vårt företags existens och styr allt ner till minsta detalj i våra förnybara energilösningar. Vår hållbarhets­strategi stöds av vårt fokus på att utveckla en smidig organisation. präglad av entreprenörsanda, och med branschens bästa medarbetare.

Vår affärsmodell garanterar lösningar som verkligen fungerar och ger ett betydande bidrag till våra kunder och samhället i stort. Vi har kontinuerligt förfinat vår affärsmodell genom vårt arbete med en mängd projekt­ på flera marknader och inom olika teknologier. Genom att låta vår kunskap och erfarenhet prägla vår affärsmodell är vi en av marknadens snabbaste leverantörer och håller hög kvalitet.

Vi tror att vår kombination av syfte och avkastning bidrar till en bra företagskultur och attraherar rätt personer för att lyckas med vårt uppdrag att accelerera omställningen till förnybar energi.

Marknader

OX2 utnyttjar sin etablerade position för att expandera på befintliga marknader och diversifiera inom olika tekniker. Vi finns för närvarande på nio marknader i Europa. Vi utforskar kontinuerligt marknader och möjligheter för att utöka vår geografiska närvaro. Vi är särskilt intresserade av stora elmarknader med en betydande andel fossil energi och tydliga behov och möjligheter att öka andelen förnybar energi.

En gemensam nämnare för alla marknader är utmaningen att hitta lämpliga och tillgängliga platser för förnybar energi och hantera komplexa utvecklings- och tillståndsprocesser.

LandInträde på marknaden (år)
Sverige2004
Finland2012
Frankrike2017
Litauen2017
Polen2019
Italien2021
Rumänien2021
Grekland2022
Estland2022
Spanien2022
Åland*2022

*En självständig region i Finland.

Regionala strategier

OX2:s regionala strategier och det faktum att vi är verksamma inom flera tekniker bidrar till att uppnå en riskspridning i produktportföljen.

På OX2 kombinerar vi viktig kompetens på våra europeiska kontor med lokala utvecklingsteam och entreprenörer som samarbetar med varandra. Det säkerställer ett lokalt engagemang och anpassning av projekt­en till lokala förhållanden samt ger arbetstillfällen och skapar värde på plats.