Logotype
Logotype

Vår strategi

OX2 har 20 års erfarenhet av att utveckla, sälja och bygga projekt inom förnybar energi. Vi har som ambition att vara en ledare och förebild inom förnybara energilösningar. Vår strategi vägleder oss på resan.

Strategisk modell
Strategin utgår från våra värderingar, möjliggörs av våra affärs- och verksamhetsmodeller och syftar till att leverera på vår mission: att accelerera tillgången till förnybar energi. Inom ramverket kan våra strategiska tillväxtpelare justeras för att möta skiftande omvärldsfaktorer som till exempel konjunktursvängningar, marknads­skiftningar eller geopolitiska oroligheter.

Vi ser att efterfrågan på förnybar energi kommer fortsätta att växa över tid, drivet av elektrifieringen av samhällen och industrier samt nationers strävan mot energioberoende och klimatmål. Vår strategi syftar till att driva på den stora omställningen och samtidigt skapa värde för våra aktieägare, partners och samhället i stort.

Balanserad tillväxt – vår strategi framåt

Efter de senaste årens expansion i Europa, där vi idag är ledande på många marknader, befäster vi nu vår position. Syftet är att hitta en god balans i verksamheten, skapa värde och tillväxt på våra existerande marknader och teknologier, samt minimera risker i en volatil omvärld. På nya marknader, som till exempel Australien, ligger fokus på att etablera en lönsam och långsiktig närvaro.

Våra strategiska tillväxtpelare för balanserad tillväxt är:

1. Befästa en ledande position

Vi befäster vår ledande position inom etablerade geografier och teknologier. Vi balanserar projektutvecklings­portföljen genom ökad prioritering på projekt som ger lönsamhet i närtid. Vi är flexibla och utvecklar produkter och affärsmodeller anpassade efter rådande förutsättningar på våra olika marknader.

2. Bedriva hållbar och effektiv verksamhet

Vi fortsätter att ha fokus på hållbarhet i våra projekt och i övrig verksamhet genom vårt hållbarhets­ramverk och våra tre långsiktiga hållbarhets­mål. Vi fokuserar på effektivisering, bland annat genom förtydligande av roller, processer och ansvar.

3. Lönsam och långsiktig närvaro

Vi fokuserar på nyligen etablerade marknader för att skapa affärer och lönsamhet. Vi skalar upp energilagring och Power-to-X för att möjliggöra bredare energisystemlösningar. I övrigt kommer vi vara selektiva vad gäller expansion inom såväl teknologiska tillväxtområden som nya geografier.

Regionala strategier

OX2:s regionala strategier och det faktum att vi är verksamma inom flera tekniker bidrar till att uppnå en riskspridning i produktportföljen.

På OX2 kombinerar vi viktig kompetens på våra europeiska kontor med lokala utvecklingsteam och entreprenörer som samarbetar med varandra. Det säkerställer ett lokalt engagemang och anpassning av projekten till lokala förhållanden samt ger arbetstillfällen och skapar värde på plats.