Logotype
Logotype

Bli en av oss för att accelerera omställningen till förnybar energi

Gör ett bestående avtryck.
Använd din kompetens för att driva den stora omställningen.

Vi är en kunskapsbaserad organisation och strävar efter en företagskultur som bygger på gemensamma värderingar och en ledarskapsfilosofi som främjar utveckling och ansvarstagande.

Vår arbetsplats i siffror 2023

Engagemangsindex
max. 5,0

4,1

Engagerade medarbetare

Våra medarbetares engagemang är viktigt eftersom det bidrar till en positiv arbetsmiljö, förbättrar prestationer och bidrar till  företagets långsiktiga framgång. Det är en ömsesidigt  fördelaktig relation, där anställda trivs och där organisationen stärks. 

Könsfördelning
kvinnor

41,2%

Könsfördelning
män

58,8%

Mångfald och inkludering

 Mångfald handlar om att OX2 ska säkerställa att det finns en blandning av betydande olikheter och perspektiv  representerade på företaget, exempelvis avseende kön, ålder,  sexuell läggning, etnicitet och utbildningsbakgrund. 

Inkludering handlar om att ge utrymme för och ta vara på alla  medarbetares kompetens, personlighet och perspektiv samt  om att skapa en känsla av tillhörighet i arbetsgruppen och  företaget där alla värdesätts för den de är. OX2 arbetar med  mångfald och inkludering i linje med nedan beskrivna mål och aktiviteter. 

Utforska våra lediga jobb

Avdelning
Alla avdelningar
Land
Alla länder
Befattning Avdelning Stad Land
Vi beklagar att det för närvarande inte finns några lediga tjänster inom den avdelning eller geografi du har valt. Vänligen kontakta oss om du vill vara bland de första att få veta när ett jobb som matchar dina preferenser blir ledigt.
Kontakta oss

Möt dina framtida kollegor

Vill du veta hur det är att arbeta på OX2? Läs vad några av våra medarbetare har att säga. Var och en har olika roller på olika avdelningar – och olika historier att berätta.

Läs deras berättelser

Vill du vara först att få veta om nya jobbmöjligheter på OX2?
Följ oss här