Logotype
Logotype

Adressera de globala utmaningarna

Att hantera globala och komplexa utmaningar kräver samarbete över gränser och sektorer. OX2 anpassar därför sitt arbete till internationella överenskommelser, ramverk och principer.

Agenda 2030 för hållbar utveckling

En universell och holistisk agenda för hållbar utveckling antagen av alla FN:s medlemsstater 2015. Agenda 2030 omfattar 17 hållbara utvecklingsmål och 169 mål.

Vi strävar efter att leverera och bidra till Agenda 2030 för hållbar utveckling. Vår största fokus ligger på målen 7, 9, 13 och 15, eftersom dessa har en tydlig koppling till våra kärnverksamheter och uppdraget att påskynda tillgången till förnybar energi, men vi bidrar till viss del till de flesta av målen.

FN:s Global Compact

Ett principbaserat ramverk inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. OX2 är undertecknare av FN:s Global Compact.

Parisavtalet

En överenskommelse mellan regeringar för att begränsa den globala uppvärmningen till långt under 2 grader jämfört med förindustriella nivåer och att sträva efter ansträngningar för att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader över förindustriella nivåer. OX2 strävar efter att bidra till uppfyllandet av 1,5-gradsmålet.

Science Based Target-initiativet

SBTi är ett partnerskap mellan CDP, Förenta nationernas globala kompakt, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF) som driver ambitiösa klimatåtgärder för företag genom att möjliggöra att företag sätter vetenskapsbaserade mål för att minska utsläpp av växthusgaser. Lista över alla bolag som har vetenskapligt förankrade klimatmål validerade av SBTI här

OX2 har åtagit sig att minska absoluta omfattningen 1 och 2-utsläpp med 42% till 2030 och att mäta och minska omfattningen 3-utsläpp.

The Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD)

Ett initiativ drivet av investerare för att stödja övergången till en koldioxidsnålekonomin baserad på rekommendationer och kompletterande upplysningar. OX2 är TCFD-supportrar, vilket innebär att vi stödjer, främjar och följer TCFD:s rekommendationer.

Kunming-Montreal-avtalet och det globala ramverket för biologisk mångfald (GBF)

En överenskommelse mellan regeringar som omfattar 4 mål och 23 mål och som fastställer en ambitiös väg för att nå den globala visionen om en värld som lever i harmoni med naturen år 2050. GBF formaliserar det globala målet för naturen, med målet att uppnå en naturpositiv värld till 2030.

OX2 strävar efter att bidra till uppfyllandet av det globala målet för naturen genom att hantera påverkan på biologisk mångfald i sina projekt.

Task Force on Nature Related Financial Disclosures (TNFD)

Ett marknads­lett och vetenskapsbaserad initiativ som stöder skiftet i globala finansiella flöden bort från natur-negativa resultat och mot natur-positiva resultat. TNFD:s rekommendationer vägleder organisationer i hur de rapporterar och agerar på utvecklande naturberoende, påverkningar, risker och möjligheter.

OX2 är TNFD-adoptörer och strävar efter att integrera TNFD:s rekommendationer i rapporteringen.

Business for Nature’s Call to Action

En företagsuppmaning som uppmanar beslutsfattare att anta ambitiösa naturpolitik. OX2 har skrivit under Business for Nature's Call to Action.

Europeiskt företagsåtagande för natur

Åtagande att arbeta proaktivt och metodiskt med biologisk mångfald (utvärdera - åtaga sig - omvandla - avslöja). OX2 är undertecknare av företagschartern.

Hållbarhets­­rapportering

Vi rapporterar årligen om framstegen i vårt hållbarhets­­arbete.


Läs vår senaste rapport här