Logotype

Kultur och värderingar

OX2 har som mål att upprätthålla en kultur som tillåter växande, vilket innebär en syn på vår arbetsplats som en arena där vi satsar på att utveckla oss själva som individer och som team. Vi tror att människors tillväxt, inte bara deras nuvarande prestation, är vår största tillgång.

Som en lärande organisation tror vi att vår förmåga att lära snabbare än vad omgivningen förändras är en ambition och en konkurrens­fördel som vi känner oss inspirerade att sträva efter.

Ett exempel på hur vi omsätter vår uppskattning av allas engagemang i praktiken – våra värderingar återspeglar ett resultat av kollektivt samskapande där vi bjöd in alla och engagerade över 85 % av företaget för att ge feedback, reflektion och perspektiv på våra gemensamma värderingar.

Här nedanför ser du resultatet.

Våra värderingar

Våra värderingar uttrycker vad vi står för och fungerar tillsammans med vårt syfte som en grund för att förvalta och förädla vår kultur.

Ambition med ansvar

Att vara ansvarsfulla i vår ambition innebär att vi har modet att ställa höga krav. När vi sätter upp våra höga mål tar vi fullt ansvar och fokuserar på att nå dem med ärlighet och integritet.

Tillhörighet för alla

Vi är alla olika och har olika bakgrund och perspektiv. Men vi förtjänar alla att känna oss lika delaktiga i vår kultur. Vi uppnår detta genom att vara inkluderande och visa respekt och nyfikenhet.

Samskapad påverkan

När vi tar oss tid att lära oss, förnya oss och samarbeta gör vi det med ett tydligt syfte – att ha en hållbar påverkan. Vi är öppna och flexibla nog att skapa tillsammans, baserat på våra unika kompetenser och kunna påverka något som är större än oss själva.

Relaterat innehåll