Logotype
Logotype

Kultur och värderingar

OX2 har som mål att upprätthålla en kultur som tillåter växande, vilket innebär en syn på vår arbetsplats som en arena där vi satsar på att utveckla oss själva som individer och som team. Vi tror att människors tillväxt, inte bara deras nuvarande prestation, är vår största tillgång.

Som en lärande organisation tror vi att vår förmåga att lära snabbare än vad omgivningen förändras är en ambition och en konkurrens­fördel som vi känner oss inspirerade att sträva efter.

Ett exempel på hur vi omsätter vår uppskattning av allas engagemang i praktiken – våra värderingar återspeglar ett resultat av kollektivt samskapande där vi bjöd in alla och engagerade över 85 % av företaget för att ge feedback, reflektion och perspektiv på våra gemensamma värderingar.

Här nedanför ser du resultatet.

Våra värderingar

Våra värderingar uttrycker vad vi står för, och fungerar tillsammans med vårt syfte som en grund för att förvalta och förädla vår kultur.

Ansvarsfull ambition

Ansvarsfull ambition är en plattform för hur vi agerar.
Vi står på gemensam grund, med auktoritet, ansvar och mod.

Slagkraftigt samarbete

Slagkraftigt samarbete är effekten av det vi gör.
Det är hur vi skapar värde och levererar med kvalitet; det är vår konkurrens­fördel.

Utvecklas tillsammans

Utvecklas tillsammans är den resa vi befinner oss på.
Tillsammans blickar vi in i framtiden med stolthet och tillförsikt.

Mångfald, jämlikhet och inkludering hos OX2

Vi arbetar för att attrahera och utveckla en mångfaldig arbetskraft och skapa inkluderande arbetsplatser där alla, oavsett kön, etnisk identitet eller uttryck, ras, etnicitet, sexuell läggning eller andra mångfaldsaspekter och bakgrunder, känner en känsla av tillhörighet.

Läs vår mångfald-, jämlikhet- och inkluderingspolicy här

Relaterat innehåll