Logotype

Rapportering och policydokument

Vi strävar efter att vara transparenta när vi rapporterar om våra hållbarhets­åtgärder. Vi vill berätta om våra insatser och de förändringar vi har åstadkommit, men också vara öppna med vad vi behöver förbättra.

Hållbarhets­rapporter 

Års- och hållbarhets­redovisning 2022

Års- och hållbarhets­redovisning 2021

Års- och hållbarhets­redovisning 2020

Års- och hållbarhets­redovisning 2019 

Certifikat

ISO 14001

ISO 45001

Utmärkelser och ranking 

OX2 erhåller externa utmärkelser och ranking från ett flertal organsiationer. Läs mer om de mest aktuella nedan. 

Carnegie Sustainability Award 

Sustainalytics ESG risk rating 

OX2 har certifierats som "Nasdaq ESG Transparency Partner"

Certifieringen ges till företag som uppvisar en hög grad av marknads­transparens i miljö-, sociala och styrningsfrågor (ESG).