Logotype
Logotype

Ersättning och förmåner

OX2 har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare inom branschen för förnybar energi. Att erbjuda våra medarbetare konkurrens­kraftiga löner på marknaden är en avgörande förutsättning för att en framgångsrik, effektiv och välfungerande verksamhet ska rekrytera, motivera, utveckla och behålla medarbetare med den kompetens som behövs både på kort och lång sikt.

OX2 erkänner alla nationella fasta ersättnings­system och processer inom till exempel pension, försäkringar och förmåner i linje med lokal arbetsrätt, kollektiv- och fackliga rådsavtal eller gemensam marknads­praxis där så är tillämpligt.

Även om OX2 tillämpar individuell och differentierad lönesättning är det viktigt att ersättningar är rättvisa och att osakliga skillnader kopplat till ersättning inte förekommer. Ersättningar ska användas som värdefulla verktyg för att belöna medarbetarens prestationer, beteenden och resultat, särskilt de insatser som förbättrar den övergripande verksamheten. Vid fastställande och granskning av löner gäller alltid OX2:s principer om arbetsrelaterade krav, prestationer, beteenden och resultat, marknads­förhållanden och lagkrav.

Det är viktigt för OX2 med nöjda medarbetare och därför erbjuder vi förmåner för att stödja medarbetare i sitt arbete och för att stimulera välbefinnande.