Ribäcken

Ribäckenin tuulivoimahanke sijaitsee Maalahden kunnassa Pohjanmaan maakunnassa.


Ribäckenin hanke käsittää viisi tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on lainvoimaisen osayleiskaavan ja rakennuslupien mukaisesti 200 metriä. Hankkeen investointipäätös on tehty lokakuussa 2018 ja sen rakentaminen on alkanut keväällä 2019. Hanke luovutetaan sen valmistuessa Ikealle alkuvuodesta 2020.


Långmossan ja Ribäckenin tuulivoimahankkeet sijaitsevat molemmat Maalahden kunnassa ja niiden rakennustöitä tehdään samanaikaisesti ja niiden sähkönsiirto tullaan toteuttamaan samaan liityntäpisteeseen.


Toiminnassa

Tiedot projektista

Karttakuva hankealueesta ja turbiinien sijainneista.

Kunta: Malax
Tuulivoimaloiden määrä: 5 Nordex N149/4.0-4.5
Kokonaiskorkeus: 200 m
Arvioitu vuosituotanto: 80 GWh
Tuotannon käynnistyminen: 2020

Tuotantopäällikkö

Matti Palosaari

+358 44 292 8982 matti.palosaari@ox2.com