projekt

Kröpuln

Olemme suunnittelemassa yhdeksän tuulivoimalan tuulivoimahanketta Uudenkaarlepyyn kunnassa sijaitsevaan Kröpulniin. Lähimmät asumukset sijaitsevat noin kilometrin etäisyydellä lähimmästä tuulivoimalasta.

Hankealue kattaa n. 797 ha suuren alueen, joka sijaitsee lounaaseen Uudenkaarlepyyn kaupungin keskustasta, jonne on matkaa n. 20 km. Alue sijaitsee Kantalahtitien pohjoispuolella ja Monästien länsipuolella Kantalahden, Hirvilahden sekä Monäsin kylissä. Hankealueen etäisyys valtatie 8:lta on n. 10 km.

Lähimmät asunnot sijaitsevat ennen kaikkea Kantalahtitien ja Monästien varrella. Alueen luonne on muutoin harva-asuttua ja koostuu pääosin metsämaasta ja niihin liittyvistä metsäkiinteistöistä. Metsät ovat suurimmaksi osaksi talousmetsiä. Alueella esiintyy myös peltomaata.

OX2 kaavailee rakentavansa yhdeksän tuulivoimalaa hankealueelle. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeudeksi lasketaan noin 200 m (maanpinnalta roottorin korkeimpaan pisteeseen). Lopullinen päätös tuulivoimaloiden mallista ja koosta tehdään investointipäätöksen yhteydessä.  Yhden tuulivoimalan tehon lasketaan olevan noin 3 MW luokkaa.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?
OX2 on pyytänyt Uudenkaarlepyyn kaupunkia tekemään yleiskaavan hankealueelle. Kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 5 kesäkuuta. Rakennusluvat on myönnetty 9.7.2014.

Tuuliolosuhteita on vuoden aikana mitattu mastomittauksella, ja ne päättyvät samanaikaisesti kuin kaavaehdotus ja rakennuslupa ovat saaneet lain voiman. Hankkeesta on valitettu.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa maalle sijoitettu teknis-taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti toteutettu tuulivoimapuisto.

Tuulivoimalan animaatio Hummelholmenista lounaissuuntaan

Tuulivoimaloiden määrä:
N 9 kpl
Kokonaiskorkeus:
Korkeintaan 210 m
Odotettu tuotanto:
70-100 GWh vuodessa

Kartta

Klikkaa karttaa sen suurentamiseksi

Kuvat

Jaa
× -