projekt

Kröpuln

Kröpulnin tuulivoimahanke sijaitsee Uudenkaarlepyyn kunnassa. Hankealue sijaitsee Uudenkaarlepyyn kaupungin keskustasta noin 20 kilometriä lounaaseen, Kantalahtitien pohjoispuolella ja Monästien länsipuolella Kantalahden.

Hankkeella on lainvoimainen osayleiskaava ja rakennusluvat koskien yhdeksää, kokonaiskorkeudeltaan enintään 203 metrin tuulivoimalaa. Hankkeen kokonaisteho tulee olemaan enintään 30 MW.

Mitä seuraavaksi?
Hankkeen suunnittelua tarkennetaan ennen investointipäätöksen tekoa ja rakentamisen aloitusta.

Tuulivoimaloiden määrä:
Enintään 9 kpl
Kokonaiskorkeus:
Enintään 203 metriä

Kartta

Klikkaa karttaa sen suurentamiseksi

Kuvat

Jaa
× -