Logotype

Mikko Nykänen nimitetty OX2:n maankäyttöpäälliköksi

kesäkuu 16, 2022, 12:28
 Uutiset

Mikko Nykänen aloitti OX2:lla maankäyttöpäällikkönä maaliskuussa. Hän varmistaa tehtävässään, että tuulivoimahankkeet etenevät hyvässä yhteisymmärryksessä ja tarvittavat sopimukset solmitaan maanomistajien sekä tiekuntien kanssa. Lisäksi hän tukee muuta organisaatiota voimajohtohankkeiden maankäytössä ja toteutuksessa.

”Uusiutuvan energian hankkeilla tavoitellaan puhtaampaa tulevaisuutta ja ilmastonmuutoksen hillintää. Ne tulee aina toteuttaa vastuullisesti ympäristö ja sidosryhmät huomioiden. Erityisesti maanomistajat ovat kumppaneita, joita ilman ei ole myöskään tuulivoimahanketta. Tuulipuistojen ja voimajohtojen rakentaminen sekä kunnossapito tulee toteuttaa niin, että niistä koituva haitta pystytään minimoimaan”, Nykänen sanoo.

OX2:lle Nykänen siirtyi Fingridiltä, missä hän työskenteli voimajohtojen kunnossapidon parissa kymmenen vuotta. Nyt uudet tehtävät hoituvat Helsingin toimistolta käsin, ja Nykänen on mukana mm. Rajamäenkylän, Tuomiperän ja Rahkola-Hautakankaan hankkeissa. Koulutukseltaan hän on maatalous- ja metsätieteiden maisteri, joka opiskelee parhaillaan myös MBA-tutkintoa työnsä ohella.

OX2:lle Nykäsen houkutteli mahdollisuus oppia uutta ja päästä mukaan kehittyvään organisaatioon. ”Minulle on tärkeää toimia alalla, jossa tiedän tekeväni yhteiskunnallisestikin merkittävää työtä”, hän kertoo. Alku OX2:lla on sujunut hyvin ja Nykänen arvostaa uudessa työpaikassaan erityisesti yhteisöllisyyttä ja sitoutuneisuutta. ”Minut on otettu hienosti vastaan ja näkemyksiäni on arvostettu heti ensimmäisestä päivästä alkaen”, mies kuvailee.

Vapaa-ajallaan Nykänen harrastaa mielellään sekä henkistä että fyysistä hyvinvointia tukevaa liikuntaa. ”Urheilun lisäksi metsänhoito, lukeminen ja uusien projektien aloittaminen kesäasunnolla ovat mieluista puuhaa”, Nykänen kertoo.

OX2:n slogan on Energiamme ei lopu koskaan. Toisin kuin tuulen, työntekijän energia ei ole ehtymätön. Mistä saat itse energiaa työn ulkopuolella?

”Saan energiaa harrastuksista, perheen kanssa vietetystä ajasta ja hyvistä yöunista”, Nykänen sanoo.