Logotype

OX2 aloittaa ympäristövaikutusten arvioinnin kahdelle merituulihankkeelle Pohjanlahdella

marraskuu 22, 2021, 12:22
 Tiedotteet
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Uusiutuvaa energiantuotantoa kehittävä, rakentava ja hallinnoiva OX2 on aloittamassa ympäristövaikutusten arvioinnin kahdelle merituulivoimahankkeelle Pohjanlahden talousvyöhykkeillä.

Hankealueet sijaitsevat Suomen talousvyöhykkeellä lähellä maamme länsirajaa. Hanke nimeltä Halla sijaitsee Hailuodosta länteen ja hanke nimeltä Laine sijaitsee Pietarsaaresta länteen. Tutkittaville alueille suunnitellaan suuren kokoluokan, jopa 160 voimalan merituulivoimapuistoja, jotka toteutuessaan tuottavat merkittävän määrän ympäristöystävällistä uusiutuvaa sähköä.

”Merituulivoima lisää tuulivoimakapasiteettia ennennäkemättömällä tavalla. Siksi myös talousvyöhykkeen mahdollisuudet on hyödynnettävä,” sanoo OX2:n Suomen maajohtaja Teemu Loikkanen.

Hankkeet ovat hyvin alustavassa vaiheessa ja varsinainen sähköntuotanto käynnistyisikin vasta tämän vuosikymmenen loppupuolella.

”Näin suurilta hankkeilta edellytetään poikkeuksellista osaamista ja kykyä viedä hankkeet läpi hallitusti ja ympäristö sekä sidosryhmät huomioiden ja tästä meillä on yhtiönä kokemusta: olemme kehittäneet ja toteuttaneet tuulivoimahankkeita monessa maassa,” Loikkanen korostaa.

Sähköntuotanto ja -kulutus on sekä teknisesti että taloudellisesti järkevää olla lähekkäin. Hallan läheinen sijainti Raaheen voisi tuoda mahdollisuuksia yhteistyöhön fossiilivapaan teräksen tuotantoa tavoittelevan SSAB:n kanssa, jonka Raahen tehtaalle suunnitellaan parhaillaan uutta vahvaa yhteyttä kantaverkkoon.

“Yhtenä vaihtoehtona onkin, että hankkeen verkkoliityntä tehdään suoraan SSAB:n tehtaalle,” Loikkanen kertoo.

Tutkimuslupa mahdollisesti tämän vuoden aikana

Ympäristövaikutusten arvioinnin lisäksi liiketoimintahankkeiden käynnistäminen ja merenpohjan tutkiminen ulkomerellä olevalla talousvyöhykkeellä vaatii erityisen tutkimusluvan. Varsinaisen lupaprosessin (vesilupa ja talousvyöhykkeen hyödyntämis- ja rakentamisoikeus) aika on vasta myöhemmin. Tutkimuslupaa esittää työ- ja elinkeinoministeriö, joka myös hankkii lausunnot asianmukaisilta tahoilta. Luvan myöntää valtioneuvosto. OX2 on jättänyt tutkimuslupahakemukset toukokuussa 2021 ja odottaa saavansa päätökset tämän vuoden aikana.

”Merituulivoima lisää tuulivoimakapasiteettia ennennäkemättömällä tavalla ja on avainasemassa Suomen ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä ja sähköistämisessä. Vihreän vedyn tuottaminen ja teollisten prosessien sähköistäminen sekä datakeskukset vaativat valtavan määrän uusiutuvaa sähköntuotantoa. Jos Suomi haluaa olla mukana kilpailemassa näistä investoinneista, on merituulivoima näkemyksemme mukaan kilpailukykyisin tapa tuottaa uusiutuvaa sähköä tämän vuosikymmenen lopulla”, Loikkanen korostaa.

Merituulivoima on ainoa suuren mittakaavan ratkaisu Suomen uusiutuvan sähköntarpeen täyttämiseksi, jolloin myös talousvyöhykkeen alueet ovat tärkeitä. Muualla Euroopassa vastaavia merituulihankkeita on runsaasti ja myös Ruotsin talousvyöhykkeellä hankkeita on viety jo pitkälle.

Lisätietoja:

Maajohtaja Teemu Loikkanen, +358 50 373 6243, teemu.loikkanen@ox2.com

Merituulivoiman hankekehitysvastaava Olli Takalammi, +358 40 091 3788, olli.takalammi@ox2.com