Logotype

OX2 mukana aurinkovoimakehittäjien yhteenliittymässä - Tavoitteena parantaa aurinkovoimatuotannon edellytyksiä Suomessa

helmikuu 28, 2023, 13:00
 Uutiset

OX2 on mukana Auringosta Energiaa -koalitiossa. Yhteenliittymän tehtävänä on edistää teollisen mittakaavan aurinkovoiman rakentamista Suomeen yhtenäistämällä alan käytäntöjä ja parantamalla investointimahdollisuuksia.

Aurinkovoima on maailmanlaajuisesti nopeimmin kasvava energiamuoto. Aurinkovoiman kannattavuus on tekniikan kehityksen ja tuotantokustannusten laskun ansiosta parantunut viime vuosina nopeasti. Alkuvuodesta toimintansa käynnistänyt, Suomessa toimivien teollisen mittakaavan aurinkovoimakehittäjien koalitio pyrkii parantamaan aurinkovoiman rakentamisen edellytyksiä Suomessa.

OX2 Suomen aurinkovoimaliiketoiminnasta vastaava johtaja Saku-Matti Mäki pitää koalition toimintaa erittäin tärkeänä: ”OX2 on mukana Auringosta Energiaa -koalitiossa, koska yhteinen tavoitteemme on edistää aurinkovoiman rakentamista Suomessa. Näen, että Suomella on erittäin hyvä mahdollisuus nousta teollisen mittakaavan aurinkovoiman edelläkävijäksi".

Mäki kertoo, että koalitio teetti alkuvuodesta kansalaiskyselyn, jossa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä aurinkovoimasta. Kyselyn mukaan suomalaiset suhtautuvat aurinkovoimaan positiivisesti. Sen lisäksi, että suurin osa suomalaisista uskoo aurinkovoiman korvaavan fossiilisia energianlähteitä ja hidastavan ilmastonmuutosta, lähes kolme neljästä suomalaisesta uskoo aurinkovoiman parantavan energiaomavaraisuutta (74 %). Vain noin kymmenys suomalaisista kertoo olevansa huolissaan aurinkovoiman vaikutuksista.

Koalition mukaan Suomeen on tärkeä kehittää reippaasti ja vastuullisesti sekä aurinkovoimahankkeita että alan parhaita käytäntöjä. Koalition toimijat ovat valmiita investoimaan aurinkovoimaan Suomessa yli 10 miljardia euroa lähivuosien aikana. 

Suomessa on yhtä paljon aurinkovoiman tuotantopotentiaalia kuin Keski-Euroopassa, sillä pimeitä talvia kompensoi valoisa kesä. Suomen viileä ilmasto lisää aurinkopaneelien tehokkuutta. Aurinkoenergialla on keskeinen rooli vihreässä siirtymässä erityisesti täydentäen tuulisähkön tuotantoa.

Auringosta Energiaa -koalition jäsenet ovat Suomessa toimivia aurinkovoimakehittäjiä. Yhteenliittymän jäseniä ovat OX2:n lisäksi Better Energy, Fortum Oyj, Forus Oy, Helen Oy, Ilmatar Energy Oy, Korkia, Neoen Renewables Finland Oy, Neova Oy, Skarta Energy Oy, Solarigo Oy, Solmar Consulting ja Valorem Energies Finland Oy.

Lisätietoa OX2:n aurinkovoiman kehityksestä antaa liiketoimintajohtaja Saku-Matti Mäki, p. 040 752 7045, saku-matti.maki@ox2.com

Lisätietoa koalitiosta löytyy osoitteesta www.aurinkopuistot.fi