Logotype

OX2 ostaa 600 megawatin tuulivoimahankkeet Tornatorilta

joulukuu 16, 2020, 08:52
 Tiedotteet
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Euroopan suurin maatuulivoiman rakentaja, uusituvan energian yhtiö OX2 ja kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Tornator ovat sopineet merkittävän tuulivoimaportfolion kaupasta. Nyt vahvistuneessa kaupassa OX2 ostaa Tornatorilta hankeoikeudet rakentaa yhteensä 600 megawattia tuulivoimaa Suomeen. Valmiiden tuulipuistojen yhteenlaskettu vuosittainen energiantuotanto tulee olemaan noin kaksi terawattituntia.

Kauppa sisältää yhteensä noin 100 tuulivoimalan hankeoikeudet. Hankesalkun suurimmat ja pisimmälle viedyt tuulivoimahankkeet sijaitsevat Utajärvellä ja Pieksämäellä. Utajärven hanke käsittää 44 tuulivoimalaa ja Pieksämäen hanke 29 tuulivoimalaa. Tuulipuistojen rakennustyöt on määrä aloittaa, kun kaavat saavat lainvoiman. Verkkoliityntöjen luvitus valmistuu arviolta vuosien 2022–2023 aikana. Tornator jatkaa hankealueiden maanomistajana.

”Tuulivoimaan investoidaan Suomessa markkinaehtoisesti tällä hetkellä yli kahden miljardin euron arvosta, minkä ansiosta tuulivoimatuotanto maassamme tulee yli kaksinkertaistumaan seuraavan kahden vuoden aikana. Nyt hankkimamme portfolio kasvattaa entisestään investointeja uusiutuvan energian tuotantoon, tuo elinvoimaa hankepaikkakunnille sekä auttaa Suomea hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa vuoteen 2035 mennessä”, sanoo OX2 Suomen maajohtaja Teemu Loikkanen.

”Tornator otti jälleen tärkeän kehitysaskeleen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yhteistyö alan huippuosaajan OX2:n kanssa mahdollistaa tuulivoiman rakentamisen Tornatorin omistamille maille, mikä vahvistaa entisestään vastuullisen liiketoiminnan tavoitteitamme. Olemme kehittäneet näitä hankkeita pitkään, ja nyt oli oikea hetki myydä ne osaaviin käsiin tuulipuistojen rakentamiseksi, toteaa Tornatorin toimitusjohtaja Henrik Nieminen.

”Tornator vuokraa hankkeiden maa-alueet uudelle omistajalle eli kestävän metsätalouden rinnalla tuulivoimalat tukevat sekä liiketoimintaamme että pyrkimyksiä kohti fossiilivapaata tulevaisuutta”, Nieminen jatkaa.

Koko portfolion investoinnin suuruus tulee olemaan yli 600 miljoonaa euroa. Talousalueelle tuulivoimahankkeiden investoinneista tulee jäämään noin 20 prosenttia eli 120 miljoonaa euroa, pääasiassa maa- ja sähköverkon rakentamiseen sekä majoitus- ja muihin palveluihin.

”Tuulivoimahankkeiden toteutuminen turvaa kunnan talouden vuosiksi eteenpäin. Utajärven kunta tulee saamaan tuulipuistosta kiinteistöverotuloja noin 30 miljoonaa euroa sen toiminta-aikana, minkä avulla voidaan turvata kuntalaisten palvelut ja kehittää kuntaa edelleen. Utajärven kunta on tunnettu puhtaasta luonnosta ja matkailumahdollisuuksista, jota investoinnit puhtaaseen energiantuotantoon tukevat entisestään”, Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormunen sanoo.

Tuoreiden tilastojen mukaan OX2 on noussut Euroopan suurimmaksi tuulivoimarakentajaksi toteutettuaan eniten maatuulivoimaloita viimeisen kuuden vuoden aikana. Vuoden 2015 jälkeen OX2 on toteuttanut yhteensä 377 tuulivoimalaa, joiden yhteisteho on 1,6 gigawattia.

Tuulivoima Suomessa

Kaikkiaan Suomessa oli vuoden 2019 lopussa 754 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu kokonaisteho on 2 284 megawattia. Suomen tuulivoimalat tuottivat sähköä vuonna 2019 yhteensä 5,9 terawattituntia, joka kattaa Suomen sähkönkulutuksesta noin seitsemän prosenttia.

Lähde: Motiva

Yhteyshenkilöt:

Maajohtaja Teemu Loikkanen, OX2 Suomi, p. +358 50 373 6243, teemu.loikkanen@ox2.com

Toimitusjohtaja Henrik Nieminen, Tornator Oyj, p. +358 40 869 7613, henrik.nieminen@tornator.fi

OX2 kehittää, rakentaa ja hallinnoi uusiutuvaa energiantuotantoa. Laajamittaisen, maalla tuotettavan tuulivoiman rakentajana OX2 on 15 viime vuoden aikana noussut johtavaan asemaan toteutettuaan yli 2,4 GW tuulivoimaa Euroopassa. OX2 hallinnoi tällä hetkellä 38 tuulipuistoa (2,1 GW). Lisäämällä uusiutuvan energian tuotantoa OX2 edistää muutosta kohti kestävämpää tulevaisuutta. OX2:lla on toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Liettuassa, Puolassa ja Ranskassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Tukholmassa. Liikevaihto vuonna 2019 oli noin 463 miljoonaa euroa. Lisätietoja osoitteesta www.ox2.com

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 noin 106 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,8 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 180 henkilöä. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä. www.tornator.fi