Logotype

OX2 ostaa YIT:ltä Suomen suurimman tuulivoimahankkeen

helmikuu 12, 2021, 06:15
 Tiedotteet
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Uusiutuvan energian yhtiö OX2 ja rakennusyhtiö YIT ovat sopineet Suomen suurimman tuulivoimahankkeen toteuttamisesta Lestijärvelle. Nyt vahvistuneessa kaupassa OX2 ostaa YIT:ltä hankeoikeudet 72 tuulivoimalan rakennuttamisesta.

Lestijärven tuulipuiston kokonaisteho tulee olemaan noin 400 megawattia ja voimaloiden kokonaiskorkeus enintään 240 metriä. Tuulipuiston rakennustyöt on määrä aloittaa vuoden sisällä ja se toteutetaan markkinaehtoisesti, ilman valtion tukea. Valmistuttuaan tuulipuiston vuosittainen energiantuotanto on noin 1,4 terawattituntia, joka vastaa noin kahta prosenttia koko Suomen sähköntuotannosta.

”Suurin hyöty uusiutuvan energian hankkeista saadaan silloin, kun niitä toteutetaan isossa mittakaavassa. Suomen suurimman tuulivoimahankkeen rinnalla rakennamme 1300 megawatin sähkönsiirtolinjan, ja voimme tarjota lähelle rakentuvan Halsuan tuulivoimahankkeen kanssa talousalueen yrityksille runsaasti työmahdollisuuksia”, sanoo OX2:n maajohtaja Teemu Loikkanen.

”Kunnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että hanke siirtyy osaaviin käsiin ja sen toteutuminen varmistuu. Tuulipuisto tuottaa kunnalle kiinteistöveroa vuosittain noin 2,5 miljoonaa euroa, eli noin 3 500 euroa jokaista kuntalaista kohden. Sen avulla turvaamme uuden koulun rahoituksen ja saamme pääomia kunnan kehittämiseksi sekä hyvinvoinnin ylläpitämiseksi”, toteaa Lestijärven kunnanjohtaja Esko Ahonen.

Lestijärven tuulivoimahankkeen kaavoitus ja rakennusluvat ovat lainvoimaiset. Hankkeeseen kuuluu 72 tuulivoimalan lisäksi uuden sähköaseman ja 55 kilometrin mittaisen, 400 kilovoltin voimajohdon rakentaminen sähkönsiirtoa varten. Voimajohto rakennetaan Lestijärveltä Alajärvelle.

Ennen Lestijärven tuulivoimahanketta OX2 on toteuttanut Suomeen 14 tuulipuistoa, joiden yhteisteho on yli 530 megawattia. OX2 on Euroopan suurin maatuulivoiman rakentaja.