Logotype

OX2:n merituulivoimapuisto Hallan ympäristövaikutusten arviointiohjelmavaihe on valmistunut – YVA-menettely etenee seuraavaan vaiheeseen

joulukuu 1, 2022, 14:40
 Tiedotteet
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa OX2:n Perämerelle suunnitellun merituulivoimapuisto Hallan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA). Seuraavaksi hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely etenee selostusvaiheeseen.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen nyt antama lausunto Hallan YVA-ohjelmasta on tähän mennessä suurimmasta Suomessa suunniteltavasta merituulipuistosta valmistunut lausunto. Oulun ja Raahen edustalla olevalle Suomen talousvyöhykkeelle sijoittuvan Hallan kaltaisia hankkeita ei ole aiemmin toteutettu Suomessa.

”YVA-ohjelmavaiheen saaminen valmiiksi ja viranomaisten antama lausunto Hallan YVA-ohjelmasta on hieno virstanpylväs hankkeessa, ja sen pohjalta on hyvä jatkaa eteenpäin. Halla on mittakaavassaan ainutlaatuinen hanke Suomessa, ja sillä on tulevaisuudessa suuri merkitys Suomen sähköntuotannon omavaraisuuden kasvattamisessa. On hienoa, että se on nyt ottanut askelen eteenpäin”, iloitsee OX2:n merituulivoiman liiketoimintajohtaja Janne Lamberg.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on osa hankkeen kehitystyötä, ja sen tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset selvitetään riittävällä tarkkuudella silloin, kun hanke aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen antamassa lausunnossa esitetään myös tarkennuksia hankkeen ympäristövaikutusten arviointiin, ja muun muassa hankkeen kaikkia mahdollisia vaikutusmekanismeja pyydetään täydentämään ja arvioimaan huolellisesti seuraavaksi vuorossa olevassa arviointiselostuksessa.

”Hallan YVA-ohjelmavaiheen työtä on tehty yhteistyössä useiden eri viranomaisten kanssa muun muassa hankkeen ennakkoneuvotteluissa ja seurantaryhmässä. On tärkeää ja yhteiskunnan edun mukaista, että ympäristövaikutusten arviointityö tehdään laadukkaasti ja laaja-alaisesti sekä avoimessa vuorovaikutuksessa. YVA-ohjelmasta saatu lausunto ja palaute antaa hankekehittäjälle hyvät edellytykset tehdä vaadittavat täydennykset YVA-selostukseen”, sanoo Hallan merituulivoimahankkeen projektipäällikkö Patrick Lees OX2:lta.

Merituulivoimapuisto Halla käsittää 160 tuulivoimalaa, joiden vuosittainen sähköntuotanto on noin 12 TWh, eli se kattaisi reilu 17 prosenttia Suomen vuoden 2021 sähköntuotannosta (69,3 TWh).

Seuraavaksi käynnistyy YVA-selostusvaihe. Selostusvaiheessa arvioidaan hankkeen ympäristövaikutukset yksityiskohtaisesti ja tehdään täydennyksiä nyt annetun viranomaislausunnon perusteella. Yhteysviranomaisena toimiva ELY-keskus antaa YVA-selostuksesta perustellun päätelmänsä todennäköisesti vuoden 2023 loppuun mennessä.

Ympäristövaikutusten arvioinnin lisäksi tehdään parhaillaan merenpohjan tutkimuksia, joihin OX2 sai tutkimusluvan tammikuussa 2022.

Tietoja OX2:n merituulipuistohanke Hallasta:

  • OX2 suunnittelee merituulivoimahanketta Oulun edustan merialueelle Suomen talousvyöhykkeelle, noin 25 kilometriä Hailuodosta länteen.
  • Alueen alustava pinta-ala on noin 575 km2.
  • Hankkeeseen tulee noin 160 voimalaa, joiden korkeus on enintään 270–370 metriä.
  • Voimaloiden välinen etäisyys on noin 1,5–2 km.
  • Merituulivoimapuiston arvioitu vuosituotanto on noin 12 TWh.

Yhteyshenkilöt:

Liiketoimintajohtaja Janne Lamberg, OX2, p. +358 405 040 396, janne.lamberg@ox2.com

Projektipäällikkö Patrick Lees, OX2, p. +358 40 662 1184, patrick.lees@​ox2.com