Logotype

OX2:n PPA- ja offtake manageri Kari Tikkasen haastattelu

tammikuu 1, 2019, 09:51
 Artikkelit
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Viime aikoina on yleistynyt tapa, että tuulivoimaan sijoittavat haluavat turvata tuottonsa ns. PPA-sopimuksilla (Power Purchase Agreements). Niitä solmitaan suurten sähkönkuluttajien kanssa.

Vaihtoehtoisesti tuotto voidaan turvata myös valtiollisesti säänneltyjen huutokauppa- tai tukijärjestelmien kautta esimerkiksi syöttötariffien tai hinnanerosopimusten avulla.

OX2:n sitoutunut tiimi työskentelee edelläkävijänä sähkömarkkinoilla hakien jokaiselle projektille ja sijoittajalle parhaita mahdollisia ratkaisuja.

Kari Tikkanen, OX2:n PPA- ja offtake manageri

Mitä työhösi PPA- ja offtake managerina kuuluu?

Työnkuvaani kuuluu tarjota tuulivoimalaitokseen sijoittaville mahdollisuutta turvata tuottonsa myymällä sähköä sähkönostajille tai suurille sähkönkuluttajille pitkillä sähkösopimuksilla (nk. PPA-sopimuksilla), joiden kesto on 10–15 vuotta tuotannon aloittamisesta.

Mitkä tekijät vaikuttavat ensisijaisesti PPA-sopimusmarkkinoilla?

Jos katsotaan ajassa taaksepäin, on poliittinen tuki ollut tuulivoiman kehityksen kannalta välttämätöntä, sillä kustannukset ovat olleet odotettavissa olevia tuottoja suuremmat. Tällä hetkellä teollisen mittakaavan tuulivoimaan tuotantokustannukset ovat saavuttaneet Pohjoismaissa tason, joka on linjassa sähkön hintojen kanssa. Tämä on kasvattanut PPA-ratkaisujen kysyntää.

Millaisia ovat tyypillisimmät PPA-ratkaisut?

Suurin osa isoista sähkönkuluttajista on kiinnostunut PPA:sta, johon on neuvoteltu tietty toimitusvolyymi Näin siksi, heidän sähkönkulutuksensa on stabiili ja helposti ennakoitava, eikä heillä ole asiantuntijuutta vaihtelevan tuotannon hallinnassa. Volatiliteetin hallitsee yleensä tehokkaimmin ne, jotka omistavat laitoksen ja tietävät tuulivoiman tuotantoteknologiasta. On myös sähkönkuluttajia ja toimijoita, jotka tahtovat keskittyä muuttuvan tuotannon hallintaan ja haluavat sähkönsä mielellään sen todellisen tuotantoprofiilin mukaisena, sillä suurempi riski mahdollistaa edullisemman hinnan.

Mitä OX2:lla on tarjottavanaan näille markkinoille tulevaisuudessa?

Tahdomme lisätä ymmärrystä riskeistä ja kertoa, miten saamme niitä tasapainotettua projekteissamme. Työskentelemme jatkuvasti pienentääksemme transaktiokustannuksia muun muassa standardisoimalla terminologiaa ja sopimusrakennetta.

Jouttikallion tuulipuisto (20,7 MW) Suomessa