Logotype

Lestijärven tuulivoimalakuljetukset ja -pystytykset

Lestijärven tuulipuistohankkeen voimalakuljetukset kestävät toukokuun puolivälistä 2024 alkuvuoteen 2025. Voimalaosat kuljetetaan Lestijärvelle Kokkolan satamasta. Tältä sivulta löydät tietoa kuljetusten aikataulusta, reitistä sekä vaikutuksista muuhun liikenteeseen. Päivitämme sivulle säännöllisesti tietoa kuljetusten etenemisestä. 

Lähes 70 voimalaa erikoiskuljetuksin tuulipuistoon

Lestijärven tuulipuistoon rakennetaan 69 Siemens Gamesan tuulivoimalaa. Erikoiskuljetettaviin osiin kuuluvat muun muassa tuulivoimaloiden torniosat, siivet, navat ja konehuoneet. Lisäksi työmaalle tuodaan vakiokuljetuksina erilaisia työkaluja sekä voimaloiden pystytyksiin liittyvää laitteistoa. Kuljetuksista vastaa raskaisiin ja ylimittaisiin kuljetuksiin erikoistunut Silvasti Oy.

Viereinen kuva Metsälamminkankaan kuljetuksista vuodelta 2021, kuvaaja: Petteri Löppönen

Kuljetusreitti ja vaikutukset muuhun liikenteeseen

Tuulivoimalat kuljetetaan tuulipuistoon Kokkolan satamasta valtatie 13:a pitkin Sillanpään risteykseen ja sieltä seututie 751:tä Halsuan kautta Lestijärvelle. Voimalakuljetuksista voi aiheutua hetkellistä häiriötä muulle liikenteelle erityisesti pienemmillä tieosuuksilla, kurveissa ja risteyksissä. Kuljetukset liikkuvat alennettua nopeutta koko reitillä. Isommilla teillä vauhti on keskimäärin 40–50 km/h ja pienemmillä teillä sekä vaativammilla osuuksilla hitaampi. Voit tarkastella koko kuljetusreittiä lähemmin tästä. 

Kuljetusreitit Kokkolan päässä

Kuljetusreitit Lestijärven päässä

Aikataulusuunnitelma ja kuljetusten pääasialliset toimitusajat

Kuljetukset alkoivat toukokuun 2024 puolivälissä voimaloiden torniosien kuljetuksilla. Siipiä aletaan kuljettaa arviolta kesäkuussa ja napoja sekä konehuoneita heinä-elokuussa. Toimitukset pyritään ajoittamaan ruuhka-aikojen ulkopuolelle, jotta niillä olisi mahdollisimman vähän vaikutusta muuhun liikenteeseen. Reaaliaikaisinta tietoa kuljetuksista saat Fintrafficin liikennetiedotteista. Kuljetukset jatkuvat vuoden 2025 alkupuolelle.

Viereinen kuva Metsälamminkankaan kuljetuksista vuodelta 2021, kuvaaja: Petteri Löppönen


Erikoiskuljetuksen kohtaaminen

Jokaisen erikoiskuljetussaattueen edessä ja takana liikkuu erikoiskuljetusten liikenteenohjaukseen tarkoitettu auto (EKL-auto). EKL-autot pysäyttävät ja ohjaavat vastaantulevan liikenteen väistöpaikoille tarpeen vaatiessa. Lisäksi EKL-autot opastavat erikoiskuljetussaattueen hallitussa ohittamisessa. Erikoiskuljetussaattuetta ei saa ohittaa itsenäisesti, vaan liikenteenohjausautot päästävät perässä tulevat autot ohi sopivissa kohdissa. Lue alta ohjeet erikoiskuljetuksen kohtaamiseen tiellä.

Miten toimia, jos tiellä tulee vastaan erikoiskuljetus?

Erikoiskuljetusten määrät ja koot

Erikoiskuljetuksia kertyy kokonaisuudessaan noin 1  100 kappaletta. Tähän sisältyy yli 470 torniosaa, reilut 200 siipeä ja 345 voimalaosaa kuten konehuoneita ja roottorin napoja. Kuljetukset ovat erityispitkiä-, leveitä- ja korkeita. Pisimmät kuljetettavat osat ovat tuulivoimaloiden siivet, jotka ovat pituudeltaan 83 metriä ja kuljetuskalusto mukaan lukien yli 100 metriä. Leveimmät kuljetettavat komponentit ovat noin 6,5 metriset voimaloiden tornilohkot. Kuljetukset toteutetaan pääsääntöisesti kolmen kuljetusrekan saattueissa.

Viereinen kuva Metsälamminkankaan kuljetuksista vuodelta 2021, kuvaaja: Petteri Löppönen

Tuulivoimaloiden pystytykset

Tuulivoimaloiden pystytykset työmaalla alkavat muutaman viikon kuluttua kuljetusten alkamisesta. Ensimmäiseksi tehdään esikasausvaihe, jossa kaksi alinta tornin osaa pystytetään valmiiksi. Voimaloita aletaan ottaa yksitellen käyttöön syksyllä 2024, ja kaikkien pystytysten on määrä valmistua arviolta kesällä 2025. 

Viereinen kuva Metsälamminkankaan pystytyksistä vuodelta 2021, kuvaaja: Petteri Löppönen

Kuvia Lestijärven tuulivoimalakuljetuksista

Toukokuu 2024. Kuva: Janne Mäkinen / Carelin

Toukokuu 2024. Kuva: Janne Mäkinen / Carelin

Kysyttävää hankkeesta? 

Projektipäällikkö
Jommi Tervo

Kysyttävää kuljetusreiteistä ja -aikatauluista?

Työmaapäällikkö
Janne Mäkinen
Työmaapäällikkö
Josa Leskinen