Logotype

Tiina Rytkösestä OX2:n Junior Development Project Manager

kesäkuu 24, 2021, 10:08
 Uutiset

DI, FM Tiina Rytkönen on nimitetty OX2:n nuoremmaksi hankekehityksen projektipäälliköksi. Tehtävässään hän tukee OX2:n uusiutuvan energian hankkeiden kehitystä ja vastaa erilaisista osaprojekteista.

Rytkösen toimenkuvaan kuuluvat esimerkiksi monipuoliset tuulivoimahankkeiden kaavoitukseen, ympäristövaikutusten arviointiin ja muihin lupaprosesseihin liittyvät tehtävät.

OX2 korostaa toimintatavassaan vuorovaikutusta hankkeen eri tahojen kuten lähialueen asukkaiden ja maanomistajien kanssa. Rytkönen toteuttaa tätä muun muassa osallistumalla tapaamisten ja kuulemistilaisuuksien toteutukseen. Näin kaikki ihmiset, joiden arkea tuulivoimahanke tulee koskettamaan, tulevat aidosti ymmärretyiksi.

”Sujuva työskentely paikallisten sidosryhmien kanssa on todella tärkeää. Tässä oleellista on luottamuksen rakentaminen ja säilyttäminen”, Rytkönen toteaa.

Rytkönen siirtyi tehtäväänsä Oulun yliopiston ympäristö- ja kemiantekniikan yksiköstä, jossa hän työskenteli ympäristöön liittyvän tutkimuksen parissa.

Uusiin tehtäviin Rytkösen veti tuulivoimaprojektien monipuolisuus eri osa-alueineen ja kiinnostus uusiutuvaa energiaa kohtaan. ”Oli mahtavaa huomata pelkästään se, miten paljon tuulivoima hyödyttää ympäröivää kuntaa”, hän sanoo.

OX2:n slogan on Energiamme ei lopu koskaan. Toisin kuin tuulen, työntekijän energia ei ole ehtymätön. Mistä saat Tiina itse energiaa työn ulkopuolella? 

”Perheestä sekä luonnossa liikkumisesta. Tykkään etenkin veden äärellä oleskelusta. Luonto ja veden ääni rauhoittavat. Ihailen luontoa hiljaa, en kaipaa musiikkia”, Rytkönen kertoo.