Logotype

Valtioneuvosto ei myöntänyt yhdellekään merituulivoiman hankekehittäjälle hyödyntämisoikeuksia talousvyöhykkeellä – OX2 tulee jatkamaan merituulivoiman hankekehitystä

toukokuu 3, 2024, 10:00
 Tiedotteet
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Valtioneuvosto teki 2.5.2024 yleisistunnossaan kielteisen päätöksen (valtioneuvoston päätös TEM/2024/44) koskien kaikkia merituulivoiman rakentamiseen tähtääviä hyödyntämisoikeushakemuksia Suomen talousvyöhykkeellä. Kielteinen päätös koskee myös OX2:n Halla- ja Laine-merituulihankkeiden hyödyntämisoikeushakemuksia.

Halla- ja Laine-merituulivoimahankkeita on kehitetty voimassa olevan lainsäädännön luvituskehikon puitteissa vuodesta 2019. Valtioneuvosto myönsi hankkeille tutkimusluvat tammikuussa 2022 ja hyödyntämisoikeuksia haettiin valtioneuvostolta joulukuussa 2022.

Hallan ja Laineen YVA-menettelyt ovat pitkällä, ja ne voidaan saattaa loppuun vuoden 2024 aikana. Valtioneuvoston kielteinen päätös hyödyntämisoikeuksista vaikuttaa hankkeiden toteutusaikatauluun.

”Tavoitteenamme oli tuottaa sähköä merituulivoimalla vuodesta 2030 alkaen. Nyt hankkeet viivästyvät, mutta toivottavasti mahdollisimman vähän”, sanoo Janne Lamberg, OX2:n merituulivoiman liiketoimintajohtaja Suomessa.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid ennakoi vuosittaisen sähkönkulutuksen kasvavan nykyisestä noin 60 prosentilla 130 TWh:iin vuoteen 2030 mennessä. Uutta teollisen kokoluokan uusiutuvaa sähköntuotantoa tarvitaan vastaamaan kulutuksen kasvuun.

Hallitusohjelman mukaan Suomi tavoittelee kilpailukykyä merituulivoimassa. Meneillään on lainsäädännön uudistus. ”Merituulivoimaa koskevan erillislain valmistelussa on nyt paljon pelissä. On kaikkien etu, että useiden vuosien hankekehitystyö hyödynnetään”, sanoo Janne Lamberg.

OX2 omistaa Halla-, Laine- ja Tyrsky-merituulihankkeet yhdessä Ingka Investmentsin kanssa. Ingka Group on Ingka-jälleenmyyjistä suurin, ja Ingka Investments on Ingka Groupin sijoitusosasto. Nämä hankkeet ovat osa 7,5 miljardin euron ohjelmaa, jonka puitteissa Ingka Investments on jo investoinut ja sitonut yli 4 miljardia euroa uusiutuvan energian hankkeisiin. Tavoitteena on 100-prosenttinen uusiutuvan energian käyttö koko arvoketjussa ja sen ulkopuolella.

Lisätietoja: Merituulivoiman liiketoimintajohtaja Janne Lamberg, OX2 Finland, puh. +358 40 504 0396, janne.lamberg@ox2.com