Logotype

Ville Häkkisestä OX2:n rakentamisen projektipäällikkö

kesäkuu 8, 2021, 13:16
 Uutiset

DI, AMK Ville Häkkinen on nimitetty OX2:n rakentamisen projektipäälliköksi. Häkkinen vastaa tällä hetkellä yhtiön Puutikankankaan tuulipuiston rakennusvaiheesta.

”Oli todella hienoa aloittaa työ hankkeessa, jonka sidosryhmät ovat ottaneet vastaan niin hyvin. OX2:n välit kuntaan ja maanomistajiin ovat hyvät. Sain heti tervetuliaisena nähdä yhtiömme toimintatavan, jossa painottuu vuorovaikutus ympäröivien tahojen kanssa”, Häkkinen kertoo.

Tuulivoimapuiston rakentamisvaiheen projektipäällikkö vastaa koko puiston rakentamisesta kaikkine vaiheineen. Häkkisen vastuu kattaa muun muassa projektitalouden, aikataulun- ja riskienhallinnan, resurssien yhteensovittamisen, HSEQ:n ja sidosryhmäyhteistyön sekä asiakasrajapinnan.

Tuulivoimahankkeet ovat monivaiheisia ja -vuotisia. Kustakin vaiheesta vastaa OX2:n siihen erikoistunut tiimi. Häkkinen astui vastuualueelleen rakentamisen pariin niin kutsutun realisointivaiheen jälkeen. Voimaloiden käyttöönoton ja luovutuksen jälkeen ohjakset siirtyvät häneltä edelleen teknisen ja kaupallisen hallinnoinnin (TCM) haltuun.

”Tuulivoimatoimijan on pystyttävä ylläpitämään sidosryhmien luottamus koko hankkeen ajan”, Häkkinen kertoo tuulipuistojen rakentamisen edellytyksistä.
Yhtiö toimiikin kasvollisena ja kuuntelevana kumppanina sidosryhmilleen hankkeen kaikkien vaiheiden läpi.

”Puutikankankaan sidosryhmäyhteistyön seurauksena OX2 esimerkiksi kääntää paikallisen ampumaradan suunnan yhteistyössä riistanhoitoyhdistyksen ja Sievin kunnan kanssa. Lisäksi tuemme maastopyöräreittien rakentamista alueelle”, Häkkinen jatkaa.

OX2:n slogan on Energiamme ei lopu koskaan. Toisin kuin tuulen, työntekijän energia ei ole ehtymätön. Mistä saat Ville itse energiaa työn ulkopuolella?

 

”Energiaa antaa työn, perheen ja harrastusten sopiva tasapaino. Kotona ilahduttaa alle vuoden ikäinen poika. Energiaa tulee lisäksi uuden oppimisesta ja asioista yleisesti innostumisesta.”

 

Häkkinen kertoo lataavansa akkujaan myös perhokalastuksella – ja tietenkin nukkumisella.

Häkkinen siirtyi OX2:lle Eltel Networksistä, jossa hän toimi sähkönjakelun aluepäällikkönä ja tätä ennen tuulivoimarakentamisen tuotantopäällikkönä. Siirtoon motivoi merkityksellinen työ energiateollisuuden murroksessa.

Sievissä sijaitseva Puutikankankaan tuulipuisto on yksi kolmesta OX2:n kanadalaiselle Renewable Power Capitalille vuonna 2022 luovutettavasta tuulipuistosta. Kaikkien kolmen puiston arvioitu vuosituotanto on lähes 590 gigawattituntia, mikä vastaa noin 118 000 kotitalouden sähkönkulutusta.