Logotype

Maatuulivoima

Korpivaara

Liperi, Suomi

Vaihe
Kehitysvaiheessa
Sijainti
Liperi

Tiedot hankkeesta

Korpivaaran tuulivoimahanke sijaitsee Liperin kunnassa, noin 17 kilometriä kuntakeskustasta länteen. Pääosin maa- ja metsätalouskäytössä olevalle alueelle suunnitellaan neljän tuulivoimalan sijoittamista. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 250 metriä ja yksikköteho arviolta 6–10 MW. Tuulipuisto on liitettävissä hankealuetta sivuavaan Fingridin 110 kV voimajohtoon. 

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) ja osayleiskaavan laadinta käynnistyivät kesällä 2021. Ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistui alkukeväästä 2023. Pohjois-Karjalan ELY-keskus antoi yhteysviranomaisen perustellun päätelmän hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista kesäkuussa 2023. Arviointimenettelyn aineistoon voi tutustua ympäristöhallinnon verkkosivuilla. 

Mitä seuraavaksi? 

Hankkeen kaavaehdotus on tarkoitus saada julkisesti nähtäville syksyllä 2024 ja Liperin kunnan hyväksymiskäsittelyyn loppuvuodesta 2024. Voit lukea Liperin kunnan toukokuussa 2024 julkaiseman tiedotteen hankkeen kaavan etenemisestä alla olevista dokumenteista tai Liperin kunnan sivuilta täältä.

Avaintiedot

Hankkeen avaintiedot

Teknologia
Maatuulivoima
Vaihe
Kehitysvaiheessa
Sijainti
Liperi
Tuulivoimalat
4
Korkeus
250

Haluatko tietää lisää?

Yhteyshenkilöt hankkeelle Korpivaara

Projektipäällikkö
Hanna Vaahtera

+358 50 351 4552
hanna.vaahtera@​ox2.com

Maankäyttö- ja sopimusasiat
Jenna Aikio

+358 40 024 0160
jenna.aikio@​ox2.com

Hankkeen uutisia

2021

Tilaa hankkeen uutiskirje

Jos haluat saada ajankohtaista tietoa tuulivoimahankkeen etenemisestä, voit liittyä hankkeen sähköpostilistalle. Listalle pääset liittymään alla olevasta linkistä. 

Tilaa uutiskirje

Lue viimeisin uutiskirje