Korpivaara

Liperi, Suomi

Vaihe
Kehitysvaiheessa
Sijainti
Liperi
Tuotanto
180 GWh

Tiedot hankkeesta

Korpivaaran tuulivoimahanke sijaitsee Liperin kunnassa, noin 17 kilometriä kuntakeskustasta länteen. Alue on nykyisin pääosin maa- ja metsätalouskäytössä.

Alueelle suunnitellaan yhdeksän tuulivoimalan sijoittamista. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho arviolta 6–10 MW. Koko tuulipuiston kokonaisteho noin 60 MW. Tuulipuisto on liitettävissä hankealuetta sivuavaan Fingridin 110 kV voimajohtoon. Hankkeella on lainvoimaiset rakennusluvat neljälle voimalalle.

Hankkeen osayleiskaavan laadinta sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) käynnistyivät kesällä 2021. Osallistumis– ja arviointisuunnitelma ja siihen sisältyvä YVA-suunnitelma olivat julkisesti nähtävillä alkuvuonna 2022. Tavoite on, että YVA-selostus valmistuu loppuvuonna 2022. Selostuksen valmistuttua se asetetaan julkisesti nähtäville. Nähtävilläolon aikana järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus, jossa esitellään arviointien tuloksia.

Hankkeen osayleiskaava on tarkoitus saada Liperin kunnan hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2023 aikana. Osayleiskaavaan sekä YVA-menettelyyn liittyviin aineistoihin voi tutustua ympäristöhallinnan verkkosivuilla täällä

Jos haluat saada ajankohtaista tietoa Korpivaaran tuulivoimahankkeen etenemistä, voit liittyä hankkeen sähköpostilistalle. Listalle pääset liittymään täältä.

Avaintiedot

Hankkeen avaintiedot

Teknologia
Maatuulivoima
Vaihe
Kehitysvaiheessa
Sijainti
Liperi
Tuulivoimalat
9
Korkeus
300 m
Tuotanto
180 GWh

Haluatko tietää lisää?

Yhteyshenkilöt hankkeelle Korpivaara

Projektipäällikkö
Hanna Herkkola

+358 50 351 4552
hanna.herkkola@​ox2.com

Hankkeen uutisia

2021

Tilaa hankkeen uutiskirje

Jos haluat saada ajankohtaista tietoa tuulivoimahankkeen etenemistä, voit liittyä hankkeen sähköpostilistalle. Listalle pääset liittymään alla olevasta linkistä.

Tilaa uutiskirje