Logotype

Maatuulivoima

Korpivaara

Liperi, Suomi

Vaihe
Kehitysvaiheessa
Sijainti
Liperi
Tuotanto
180 GWh

Tiedot hankkeesta

Korpivaaran tuulivoimahanke sijaitsee Liperin kunnassa, noin 17 kilometriä kuntakeskustasta länteen. Pääosin maa- ja metsätalouskäytössä olevalle alueelle suunnitellaan yhdeksän tuulivoimalan sijoittamista. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho arviolta 6–10 MW. Koko tuulipuiston kokonaisteho noin 60 MW. Tuulipuisto on liitettävissä hankealuetta sivuavaan Fingridin 110 kV voimajohtoon.

Hankkeen osayleiskaavan laadinta sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) käynnistyivät kesällä 2021. Ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistui alkukeväästä 2023.  Arviointiraportti ja kaavaluonnos olivat julkisesti nähtävillä loppukeväästä. ELY-keskus antoi kesällä 2023 yhteysviranomaisen perustellun päätelmän hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista. Ympäristövaikutukset on arvioitu YVA-lain asetusten mukaisesti.

Mitä seuraavaksi?

Seuraavaksi käydään läpi saadut palautteet ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä sekä keskustellaan sidosryhmien, kuten Liperin kunnan edustajien ja maanomistajien kanssa. Tämän jälkeen tarkentuu, millaisella hankevaihtoehdolla edetään kaavaluonnoksesta kaavaehdotukseen. Kaavaehdotus tulee julkisesti nähtäville, ja siitä voi jättää mielipiteensä. Tavoitteena on, että kaavaehdotus olisi kunnassa hyväksymiskäsittelyssä ensi talvena.

Jos haluat saada ajankohtaista tietoa Korpivaaran tuulivoimahankkeen etenemisestä, voit liittyä hankkeen sähköpostilistalle. Listalle pääset liittymään täältä.

Avaintiedot

Hankkeen avaintiedot

Teknologia
Maatuulivoima
Vaihe
Kehitysvaiheessa
Sijainti
Liperi
Tuulivoimalat
9
Korkeus
300 m
Tuotanto
180 GWh

Haluatko tietää lisää?

Yhteyshenkilöt hankkeelle Korpivaara

Projektipäällikkö
Hanna Herkkola

+358 50 351 4552
hanna.herkkola@​ox2.com

Maankäyttö- ja sopimusasiat
Jaakko Moilanen

+358 44 283 4557
jaakko.moilanen@​ox2.com

Hankkeen uutisia

2021

Tilaa hankkeen uutiskirje

Jos haluat saada ajankohtaista tietoa tuulivoimahankkeen etenemisestä, voit liittyä hankkeen sähköpostilistalle. Listalle pääset liittymään alla olevasta linkistä.

Tilaa uutiskirje

Lue viimeisin uutiskirje