Logotype

Maatuulivoima

Korpivaara

Liperi, Suomi

Vaihe
Kehitysvaiheessa
Sijainti
Liperi
Tuotanto
180 GWh

Tiedot hankkeesta

Korpivaaran tuulivoimahanke sijaitsee Liperin kunnassa, noin 17 kilometriä kuntakeskustasta länteen. Alue on nykyisin pääosin maa- ja metsätalouskäytössä.

Alueelle suunnitellaan yhdeksän tuulivoimalan sijoittamista. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho arviolta 6–10 MW. Koko tuulipuiston kokonaisteho noin 60 MW. Tuulipuisto on liitettävissä hankealuetta sivuavaan Fingridin 110 kV voimajohtoon.

Hankkeen osayleiskaavan laadinta sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) käynnistyivät kesällä 2021. Ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistui alkukeväästä 2023, ja Liperin elinympäristölautakunta päätti 4.4.2023 asettaa osayleiskaavan valmisteluaineiston (kaavaluonnos) ja YVA-selostuksen nähtäville 12.4.–31.5.2023 väliseksi ajaksi. Valmisteluaineistosta voi nähtävilläolon aikana esittää mielipiteitä ja lausuntoja. Aineisto ja ohjeet mielipiteiden jättämiseen löytyvät Liperin kunnan verkkosivuilta vireillä olevista kaavoista Korpivaaran alta kohdasta Luonnosvaihe tai ympäristöhallinnon sivuilta.

Hankkeen osayleiskaava on tarkoitus saada Liperin kunnan hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2023 aikana

Jos haluat saada ajankohtaista tietoa Korpivaaran tuulivoimahankkeen etenemistä, voit liittyä hankkeen sähköpostilistalle. Listalle pääset liittymään täältä.

Avaintiedot

Hankkeen avaintiedot

Teknologia
Maatuulivoima
Vaihe
Kehitysvaiheessa
Sijainti
Liperi
Tuulivoimalat
9
Korkeus
300 m
Tuotanto
180 GWh

Haluatko tietää lisää?

Yhteyshenkilöt hankkeelle Korpivaara

Projektipäällikkö
Hanna Herkkola

+358 50 351 4552
hanna.herkkola@​ox2.com

Maankäyttö- ja sopimusasiat
Jaakko Moilanen

+358 44 283 4557
jaakko.moilanen@​ox2.com

Hankkeen uutisia

2021

Tilaa hankkeen uutiskirje

Jos haluat saada ajankohtaista tietoa tuulivoimahankkeen etenemistä, voit liittyä hankkeen sähköpostilistalle. Listalle pääset liittymään alla olevasta linkistä.

Tilaa uutiskirje

Lue viimeisin uutiskirje