Logotype

Maatuulivoima

Korpivaara

Liperi, Suomi

Vaihe
Kehitysvaiheessa
Sijainti
Liperi
Tuotanto
180 GWh

Tiedot hankkeesta

Korpivaaran tuulivoimahanke sijaitsee Liperin kunnassa, noin 17 kilometriä kuntakeskustasta länteen. Pääosin maa- ja metsätalouskäytössä olevalle alueelle suunnitellaan yhdeksän tuulivoimalan sijoittamista. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho arviolta 6–10 MW. Koko tuulipuiston kokonaisteho noin 60 MW. Tuulipuisto on liitettävissä hankealuetta sivuavaan Fingridin 110 kV voimajohtoon.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) ja osayleiskaavan laadinta käynnistyivät kesällä 2021. Ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistui alkukeväästä 2023. Pohjois-Karjalan ELY-keskus antoi yhteysviranomaisen perustellun päätelmän hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista kesäkuussa 2023. Arviointimenettelyn aineistoon voi tutustua ympäristöhallinnon verkkosivuilla. 

Mitä seuraavaksi? 

Hankkeen kaavaehdotus on tarkoitus saada Liperin kunnan hyväksymiskäsittelyyn talvella 2023–2024.

Avaintiedot

Hankkeen avaintiedot

Teknologia
Maatuulivoima
Vaihe
Kehitysvaiheessa
Sijainti
Liperi
Tuulivoimalat
9
Korkeus
300 m
Tuotanto
180 GWh

Haluatko tietää lisää?

Yhteyshenkilöt hankkeelle Korpivaara

Projektipäällikkö
Hanna Vaahtera

+358 50 351 4552
hanna.vaahtera@​ox2.com

Maankäyttö- ja sopimusasiat
Jaakko Moilanen

+358 44 283 4557
jaakko.moilanen@​ox2.com

Hankkeen uutisia

2021

Tilaa hankkeen uutiskirje

Jos haluat saada ajankohtaista tietoa tuulivoimahankkeen etenemisestä, voit liittyä hankkeen sähköpostilistalle. Listalle pääset liittymään alla olevasta linkistä. 

Tilaa uutiskirje

Lue viimeisin uutiskirje